buŝo

 1. [ ANATOMIO] kavo en la kapo de homo, kiu entenas la dentojn k langon, k estas la unua parto de la digesta kanalo: mi lasis vian buŝon al mia buŝ' premiĝi (w).
  faŭko, muzelo, rostro.
  i
 1. A) [ ZOOLOGIO] kavo en la kapo de besto, tra kiu estas enigataj la nutraĵoj; buŝo de homo, ĉevalo (z), hundo (z), rato; eĉ malgranda muŝo ne estas sen buŝo (z); ne fermu la buŝon al bovo draŝanta (x); mia dio baris la buŝon de la leonoj (x).
  faŭko, muzelo, rostro

b) [ZOOLOGIO] aperturo en la ĉelmembrano de protozoo, tra kiu estas enigata la nutraĵoj en digestan vakuolon.
 1. tiu sama parto de la homa kapo, rigardata kiel organo de la nutrado: ĉiuj laboroj de homo estas por lia buŝo (x); dio donis buŝon, dio donos manĝon (z); pano buŝon ne serĉas (z); venigi akvon en la buŝon (eksciti la apetiton); ĝi iris al li preter la buŝon (z) (li ne kaptis la okazon). [VIDU] buŝtuko.
 1. tiu sama parto de la homa kapo, rigardata kiel organo de la parolo: mi aŭdis tion el lia propra buŝo (z); fermita buŝo ne enlasas muŝon (sekreton oni prisilentu); ne movi la buŝon! (z); teni sian langon en la buŝo (z); al la buŝo de oni neniu povas ordoni (z); ofte mano forgesas kion buŝo promesas (z); mi havas nelertan buŝon (x); en via buŝo la sankta vorto 'amo' malpuriĝas (z); (f) kovri la buŝon de sia konscienco (z); tiu oficiala deklaracio fermu la buŝon al niaj kontraŭuloj (z).
  lango, lipo. [VIDU] silentigi.
 1. Tiu sama parto de la homa kapo, rigardata kiel esprimpova parto de la vizaĝo: havi rondan, larĝan, rozan buŝon; ho, li kisu min per kisoj de sia buŝo! (X).
 1. Enira aŭ elira aperturo: buŝo de forno, de pafilo (Z), de rivero (Z), de kloako, de seruro, de boltilo (makzeloj).
 • buŝa
  1. Rilata al buŝo: buŝa kavo (cavitas oris).
  1. Parola, voĉa: buŝa interparolado, literaturo (Z); taŭgeco de nia lingvo por buŝaj komunikiĝoj (Z).
  1. [LINGVOSCIENCO] (pp parolsono) Tia, ke dum ĝia prononco la velo estas levita k baras la pasejon inter la buŝo k la naza kavaĵo: buŝa vokalo.
   naza.
 • buŝaĉo
  Malŝata nomo de buŝo: tenu la buŝaĉon, vi sovaĝa besto, k dormu! (Z).
 • buŝaĵo
  Parto de instrumento, kiun oni enmetas en la buŝon, aŭ al kiu oni proksimigas la buŝon: buŝaĵo de pipo, cigaringo, de fluto; buŝaĵo de mikrofono.
 • buŝego
  Faŭko: (f) stari kun malfermitaj buŝegoj (Z).
  gapi.
 • *buŝumo
  Ingo, kiu tenas fermita la buŝon de bestoj k malhelpas la mordojn: (f) la gazetaro portas buŝumon (ne povas libere paroli). SIN. muzelingo.
 • buŝpeco
  1. = buŝaĵo.
  1. [TEKNIKOJ] Aparta tubeto, fiksebla sur la buŝon de pli granda aparato: buŝoŝarga pafilo.
   ajuto.
 • enbuŝaĵo
  Mordaĵo.
 • enbuŝigi
  Preni en la buŝon: ne indas enbuŝigi la tutan penison, sed nur ties supran trionon aŭ kvaronon (KA).
 • enbuŝiĝi
  1. Veni en la buŝon de io: la ŝipo enbuŝiĝis en la riveron; tubo, kiu bone enbuŝiĝas en aperturon.
  1. (Z) Enflui, konduki en ion.
 • prabuŝuloj
  [ZOOLOGIO] Grupego (Protostomia) de animaloj, kies malfermaĵo de la gastrulo respondas ordinare al la buŝo de la plenkreskulo, neniam al la anuso: plej multaj senvertebruloj estas prabuŝuloj.
 • novbuŝuloj
  [ZOOLOGIO] Grupego (Deuterostomia) de animaloj, kies malfermaĵo de la gastrulo respondas al la anuso de la plenkreskulo k kies buŝo formiĝas ĉe la kontraŭa ekstremaĵo: ekinodermoj k ĥorduloj estas novbuŝuloj.
 • perbuŝa
  [MEDICINO] Tia, ke oni uzas nur suĉeblajn, trinkeblajn, gluteblajn medikamentojn: perbuŝa kuracado; perbuŝe ('per os').
 • postbuŝo
  [ANATOMIO] Buŝa parto de faringo.
 • plenbuŝo
  Kvanto, kiun povas enteni la buŝo: plenbuŝo da lakto (Z).
 • rondbuŝuloj
  [ZOOLOGIO] Ciklostomoj.
 • serurbuŝo
  Vd seruro.
  buŝo

  buŝo


  Kelkaj kunmetaĵoj

  buŝa, buŝaĉo, buŝaĵo, buŝbridaĵo, buŝego, buŝharmoniko, buŝkovrilo, buŝo, buŝoŝtopilo, buŝpeco, buŝtuko, buŝumo, enbuŝaĵo, enbuŝigi, enbuŝiĝi, novbuŝuloj, perbuŝa, plenbuŝo, postbuŝo, prabuŝuloj, rondbuŝuloj, serurbuŝo

  El la malnova greka: σωμα/σωματος ( korpo )

  Krizostomo, ambistomo, amblistomo, , anastomozo, anastomozo, ancilostomo, ankilostomo, brankiostomo, ciklostomoj, distomo, filostomo, kondrostomo, lagostomo, merostomoj, plagiostomoj, stomako, stomato, stomo, ĥondrostomo

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  aperturo
  beko
  elfluejo
  estuaro
  faŭko
  muzelo
  orifico
  rostro
  truo

  blovi
  digesti
  eniri
  esprimi
  gluti
  kisi
  koleri
  kraĉi
  manĝi
  maĉi
  mordi
  paroli
  ronĝi
  silenti
  spiri
  ajuto

  anatomio
  dento
  deserto
  gingivo
  kapo
  kavo
  korpo
  kraĉospruĉo
  lango
  lipo
  oratorio
  oratoro
  palato
  restoracio
  salivo
  vizaĝo

  Eble rilatitaj:

  aftx, aŭdx, ĉevalx, fruktx, harx, kuirx, legomx, likvx, plenx, spicaĵx, tukx, viandx,