flati

*flat/i (tr)

 1. Per troaj aŭ falsaj laŭdoj peni plaĉi al iu, logi iun, akiri ies favoron: se vi volas filinon, flatu la patrinon (Z); batu malbonulon, li vin flatos (Z); ha, krokodilo, kiu flatas la homojn por ilin sufoki! (Z); por kio do mi flatus al malriĉaj? (Z); kiu flatas al ĉiu, plaĉas al neniu (Z); flatate gardu vian saĝon (K); (abs) ne pensu, ke mi flatas (Z); (f) tiu portreto flatas ŝin.
 1. Afable indulgi, por stimuli, fervorigi: tiaj interrilatoj flatis lian ambicion (Z); mi estis tre flatita de la favora akcepto, kiun vi faris al mi (Z); ĉu la flatita popolo mem ion gajnus de tio? (Z); (abs) tempo batas, tempo flatas (Z).
  favori, komplezi.
 1. (refleksive) Havi iluzion pri: mi ne flatas min, ke mia koro estas sama, kiel tiu (B); eble vi flatas al vi, ke vi falos kiel herooj? (Z).
 • flata
  Tia, ke ĝi flatas: flataj vortoj; flata bildo (Z) (en spegulo); rolo tre flata, sed tre ŝarĝa (Z).
 • flato
  Io, per kio oni flatas: komenci per flato kaj fini per baton; esperis flaton, ricevis baton (Z); por ies flato (Z).
 • flatado
  Agado de flatanto: el la popolamasa polvo li per flatado levis sin ĝis la stato de favorato (Z).
 • flataĵo
  Vortoj, per kiuj oni flatas: meti ŝin en tian staton, ke ŝi plu neniam plaĉu al la dirantoj de flataĵoj (Z); li diradis al tiu aŭ alia ĉarma infano kelkajn rapidajn flataĵojn (Z).
 • flatema
  Inklina al flatado.
 • flatisto, flatulo
  Persono flatema.
 • ĉirkaŭflatadi
  Superŝuti iun per flataĵoj.
 • elflati, perflati
  Akiri per flatado.

  flati

  Esprimoj:

  mi estis tre flatita de la favora akcepto, kiun vi faris al miZ

  Kelkaj kunmetaĵoj:

  elflati, flata, flatado, flataĵo, flatema, flatisto, flato, flatulo, perflati, ĉirkaŭflatadi

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto:

  Provi plaĉi al iu, provi logi aŭ igi favora iun per troaj laŭdoj
  esti agrabla
  laŭdi
  indulgi
  favori
  komplezi

  Rilatitaj vortoj:


  Eble rilatitaj: