fingro

*fingr/o

 1. ĉiu el la ekstremaj moveblaj partoj de mano aŭ piedo, ĉe bestoj kaj homo: fingroj de simio; starigi sur la fingroj de la piedoj (Z); sur la fingroj de la piedoj li aliris al la pordo (Z); viro, kiu havis sur la manoj kaj sur la piedoj po ses fingroj (X).
 1. (ss) ĉiu el la fingroj de la homa mano: la dika (Z); montra (Z); longa (Z); ringa (Z); malgranda (Z) fingro; liaj fingroj estis glacie malvarmaj (Z); li havis longajn ostecajn fingrojn (Z); ili promenis, interkroĉite per la etaj fingroj; li enŝovis la fingrojn en siajn orelojn (Z).
  ungo, falango, hipotenaro.
 1. Tiu manparto, rigardata kiel esprimilo de ago aŭ sento: kalkuli laŭ la fingroj (Z); li minacas per fingro en la poŝo (Z) (timeme); oro nur fingron eksvingas kaj ĉion atingas (Z); ne movi unu fingron; meti la fingron sur la buŝon (ĉit!); tabeloj skribitaj per la fingro de Dio (X); montrado per fingro (X) (malbonaŭgura gesto); la nekomprenebla fingro de Nemezo (Z); havi (ion) sur la pinto de la fingro (Z) (tute preta); (f) meti la fingron sur ion (Z) (serĉante trafi ion); oni tuŝas kvazaŭ per fingro (evidente vidas) la ekonomian faktoron; bruligi siajn fingrojn (kompromiti sin, sperti malagrablaĵojn. [VIDU] lipharoj) en ia afero.
 1. Tiu manparto, rigardata kiel proksimuma mezuro: tago ne longos fingron (K); la kuglo pasis je du fingroj de lia vizaĝo; (f) ne estas eĉ duonfingro da simileco (Z).
 • fingra
  Rilata al fingro: fingra anatomio, operacio, ringo.
 • fingri (tr)
  1. [MUZIKO] Montri, en muzika partituro, la fingron uzendan por ĉiu noto.
  1. [MUZIKO] Ludi muzikpecon per fingroj, metitaj en aparta maniero.
 • fingrado
  Ago uzi siajn fingrojn en aparta maniero ĉe ia muzikpeco.
 • fingraĵoj
  [ANATOMIO] Parto de organo, prezentanta similecon kun fingroj.
 • fingreto
  Bela maldika fingro: la fingretoj de bebo; ŝiaj fingretoj dancis sur la klavaro.
 • Fingreto
  Alnomo de fabela persono, tiel malgranda kiel dikfingro: Elinjo-Fingreto (Z), Petro-Fingreto.
 • fingringo
  1. Metala aŭ plasta ĉapeleto, kiun oni metas sur la finon de la longa fingro, por ĝin ŝirmi: por ne piki la fingron ĉe l' kudrado oni portas fingringon (Z).
  1. Tiu objekto kiel malgranda mezurilo: via fingringo da cerbo! (Z).
 • fingrujo
  1. ĉiu el la partoj de ganto, destinitaj enteni unu fingron.
  1. Samforma ilo, el kaŭĉuko aŭ simila materio, uzata de kuracisto, por ŝirmi unu aŭ du fingrojn (la montran kaj la mezan) okaze de iuj tuŝoj.
 • fingrumi (tr)
  Tuŝi, palpi aŭ movi per la fingroj: fingrumi la brelokojn de sia poŝhorloĝo, la lobon de sia orelo, la butonojn de televidilo; ŝi seke diris, ke ŝi ne ŝatas la fingrumantojn.
 • interfingrigi
  Kunigi, interplektinte la fingrojn: ŝi konvulsie interfingrigis la manojn (Z).
 • dikfingro
  Polekso.
  halukso.
 • pieda dikfingro
  Halukso.
 • etfingro
  La malgranda fingro.
 • mezfingro
  La plej longa fingro, kiu troviĝas en la mezo.
 • montrofingro
  Tiu fingro plej proksima al la dikfingro.
 • piedfingro
  Fingro ĉe la piedo: piedfingre danci (streĉante la pintojn de la piedfingroj).
 • ringofingro
  La fingro, troviĝanta inter la mezfingro kaj la etfingro.

  fingro


  Esprimoj

  Donu fingron al avidulo, la tutan manon li postulas.
  Fingro : dika (polekso), montra, longa, ringa, malgranda.
  Meti la fingron sur ion (serĉante trafi ion).
  Mordi al si la ungojn.
  Ne movi eĉ unu fingron.
  Nervoze tamburi per fingroj sur tablo.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  dikfingro, etfingro, fingra, fingrado, fingraĵoj, fingreto, fingreto, fingri, fingringo, fingro, fingrolarĝo, fingroplato, fingrosigno, fingroturbo, fingrujo, fingrumi, interfingrigi, mezfingro, montrofingro, pieda dikfingro, piedfingro, ringofingro, trifingra mevo

  El Hindo-eŭropa: PAG (fiksi)

  fingro , kompakta , pacifiko , pacifismo , paco , pagano , pagi , paĝo , paki , pakto , paliso , propagando , propagi

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  dika
  granda
  longa

  dek
  kvin

  kalkuli
  kudri
  minaci
  montri

  brako
  bulmano
  falango
  halukso
  manartiko
  mandorso
  mano
  membro
  piedo
  pojno
  polekso
  polmo
  ungo
  ungo (kaj duonluno)

  anatomio
  cifero
  enkarniĝinta ungo
  korpo
  kvanto
  mezuro

  Eble rilatitaj:

  daktiloskopix, folix,