dek

*dek¹

Numeralo, esprimanta la nombron post 9 en la serio de la entjeroj (10; X): homo havas dek fingrojn ĉe la manoj; la dek Diroj (Z) ( [VIDU] dekalogo); veti je dek kontraŭ unu; unu vido taŭgas pli ol dek aŭdoj (Z); dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu (Z).
 • deka
  Vicmontra numeralo, signifanta, ke la koncernataĵo venas post naŭ antaŭaj: estas nun la deka horo; en la konkurso li estas nur la deka; Papo Pio la deka; saltadi el unua al deka (Z) (sensekve babili).
 • deko
  1. Aro de dek aferoj aŭ personoj: deko da soldatoj; deko da pekoj, unu la puno (Z); [LUDOJ] kera, pika deko.
  1. La nombro dek aŭ ties simbola reprezento: la kolumno de la dekoj.
 • dekestro
  Estro de deko da soldatoj, laboristoj ks..
 • dekilo
  [STATISTIKO] (pp finia vico de nombroj) Nombro tia, ke unu, du dek aŭ naŭ dekonoj de la nombroj malsuperas ĝin.
  mediano, kvarilo, centilo, plurilo.
 • dekobla
  Prezentanta nombron, kiu estas al la antaŭa kiel al unu: eĉ se vi donus al mi dekoblan sumon, mi ne konsentos; dekoble ses estas sesdek; tiu spekulacio dekobligis lian riĉon; (f) li trovis ilin dekoble pli saĝaj (X).
 • dekono
  ĉiu el la dek egalaj partoj de tuto: la du dekonoj de 120 estas 24; ĉiu dekono el la bovoj k ŝafoj estu konsekrita al la Eternulo (X).
 • dekonaĵo
  Ofero al Dio aŭ al ties pastroj de la dekono de iaspeca produkto (dismo): Abram donis al li dekonaĵon el ĉio (X).
 • dekopo
  Grupo de dek aferoj aŭ personoj.
 • dekuma
  [ MATEMATIKO] Decimala.
 • dekumi (tr)
  [ARMEOJ] Puni ribelintan trupon, ekzekutante ĉiun dekan soldaton en la vicoj.
 • dek du
  Kunmetita numeralo (12; XII): la dek du monatoj de la jaro; la leĝo de la dek du Tabeloj; la dek du laboroj de Heraklo.
 • dekdua
  Vicmontra numeralo responda al dek du: la dekdua horo.
 • dekduo
  Aro de du aferoj aŭ personoj: mi aĉetis dekduon da kuleroj (Z).
  RIM. Oni formas sammaniere la sekvantajn numeralojn: dek tri, dektrio, dek kvar, dekkvara, dekkvaro ktp.
 • dudek
  Duoble dek: dek k dek faras dudek (Z); la dudeka de Februaro (Z); imposto super la dudekono de ĉies rentoj; la dudekuma nombrosistemo estis uzata de la Keltoj.
 • tridek
  Trioble dek: kvinoble sep estas tridek kvin (Z); la tridek tagoj de la monato; tridekjarulo.
 • kvardek
  Kvaroble dek: mi pluvigos sur la teron dum kvardek tagoj k kvardek noktoj (X); kvardek jarulo.
  RIM. Oni formas same la sekvantajn: kvindek, sesdek ktp ĝis naŭdek.
 • sepdek
  Sepoble dek (70, LXX): la daŭro de nia vivo estas sepdek jaroj (X); sepdek jardekoj estas destinitaj por via popolo (X); la Sepdek (1: disĉiploj de Jesuo. 2: membroj de la sinedrio); sepdek jarulo; ĝis sepdekoble sep fojoj (N).
 • naŭdek
  Naŭoble dek: estos ĝojo en la ĉielo pro unu pekulo, kiu pentas, pli ol pro naŭdek naŭ justuloj, kiuj ne bezonas penton (N).
 • jardeko
  1. Deko da jaroj.
  1. Numerita dekjara periodo en jarcento: en la tria jardeko de la lasta jc.
 • tagdeko
  Deko da tagoj: en la unua tagdeko de la monato.

 • *dek/²
  [KEMIO] Prefikso , montranta 10-karbonan ĉenon en la nomo de hidrokarbonoj: dekano (C10H22), dekeno (C10H20), dekino (C10H18), dekilo (C10H21) ktp: (Vd alk).
 • biciklo (4,4,0)dekano
  C10H18, iomete mentodora likvo, uzata kiel industria solvanto por vaksoj, lakoj; produkto de la hidrogenado de naftaleno. SIN. dekalino.

  Eble rilatitaj:

  cent, deci-, dekadx, deka-, dekapodx, Dekapolx, dekatlonx, dimensix, fingrx, kalkulx, kvantx, matematikx, mezurx, nombrx, ordx, pli, prezx, rangx, tagx, valorx,