kadro

*kadr/o

 1. Borderaĵo el ia materio, ordinare kvadrata, sed ankaŭ aliforma, ĉirkaŭanta pli-malpli ebenan surfacaĵon: kadro de fenestro (Z), de pordo (Z); kadro de pentraĵo, de spegulo; kadro de panelo, gravuraĵo; la bukso formis malluman kadron al la florriĉa bedo.
  framo.
 1. Vidaĵo, kiu ĉirkaŭas ion: la urbo kuŝis en kadro el freŝa verdaĵo; la palaco liveris bonegan kadron al nia kongreso.
  fono.
 1. Organizita tutaĵo, interne de kiu havas lokon aparta okazaĵo, detalaĵoj, personoj k.a.: la disdonado de la diplomoj okazis en la kadro de tiu adiaŭa vespero; la historia kadro de la vivo de (Z); krevis la malnovaj kadroj de la scienco; krei neŭtralan eksteran kadron, kiu povus unuigi inter si ĉiujn memstare pensantajn homojn (Z); tiu agado fariĝas ekster la kadro de nia asocio.
 1. Kadrulo.
 • kadroj
  [POLITIKO] Oficistaro kun reganta aŭ ordonanta funkcio en administra, ekonomia, armea, partia institucioj, kontraste kun la popolamaso aŭ la simplaj laboristoj: la kadroj de la industrio, de la polico, de la socioj; ne nur kadroj, sed ankaŭ ordinaraj kamparanoj [...] zorgas pri la akvoutiliga konstruado (ĉ).
  kadrulo, aparato.
 • kadri (tr)
  ĉirkaŭigi per kadro: ili kadras fenestrojn per cedro (X); liaj manoj estas kiel oraj ringoj, kadritaj per topazoj (X); kolumo; butonumita per ore kadrita (muntita) kameo (Z); (f) profundiĝintaj kaj blue kadritaj okuloj (Z) (de malsana infano).
 • kadre de
  En la kadro de.
 • kadrado
  1. Ago per kiu oni kadras ion.
  1. [FOTOGRAFIO] ĝusta lokado de fotota objekto, por ke ties bildo troviĝu artefekte en la kadro de la fotografaĵo.
 • kadraĵo
  Kadro: pentraĵoj brilis el ora kadraĵo (Z); (f) al virino oni donas brilantan kadraĵon, por ke ŝi altiru la okulojn (Z).
 • kadrulo
  Ano de kadroj.
 • kadrumo
  [ARKITEKTURO] Borderaĵo, fiksita al la interna parto de aperturo kaj destinita ricevi la kadron de fenestro, pordo, kameno.
 • alkadrigi
  [TIPOGRAFIO] Aranĝi (tekston) tiel, ke ambaŭ randoj estas glataj.
  rektigi, remburi.
 • enkadrigi
  Kadri: oniksaj ŝtonoj, ĉirkaŭe enkadrigitaj per oro (X); (f) la herbejo estis enkadrigita de altaj montoj (Z); fosoj enkadrigitaj de tuta vico da salikoj (Z).
 • senkadra
  Ne provizita per kadro: senkadraj okulvitroj; senkadra spegulo.
 • brodkadro
  Kadro, sur kiu estas streĉe etendita kanvaso surbrodota.
 • kopikadro
  [FOTOGRAFIO] Kadro kun vitro, per kiu oni reproduktas negativon sur paperon.
 • tradukkadro
  [BIOLOGIO] Triopa grupiĝo de nukleotidoj en kodonojn: ĉar estas tri nukleotidoj en unu kodono, estas tri tradukkadroj.

  kadro

  REVO: [kadro]
  ĉarniro : aparato fiksita al (ekzemple) pordo kaj al ĝia kadro, pro kiula pordo povas malfermiĝi turniĝante.Partio precipe el kadroj, ne amaspartio.
  pordo.

  Iel rilatitaj:

  fenestrx ferx litx orx pordx spegulx ĝardenx