daŭri

*daŭr/i (ntr)

 1. Ekzisti pli longe ol unu momenton; estadi dum pli-malpli longa tempo: lia kolero longe daŭris (Z); nek ĝojo nek malĝojo daŭras eterne (Z); knaba gusto kun forto daŭras ĝis la morto (Z); kiel longe daŭros la kunveno?; la sieĝo daŭris tri jarojn (B).
 1. Konserviĝadi dum longa tempo; ne forpasi dum longa tempo: lia gloro daŭros tra la jarcentoj; sia fervoro daŭras malgraŭ ĉiuj malhelpoj; belo pereas, virto daŭras.
  vivi.
 1. Esti plue; ekzisti plu kiel antaŭe; restadi en la sama stato; ne ĉesi, ne halti: samaj malbonoj daŭras; pluvo daŭras; la diskuto daŭris ankoraŭ, kiam ni alvenis; malgraŭ la striko la fabrikado daŭris; tiel daŭri ni ne povas (Z).
  persisti, teniĝi.
 • daŭro
  1. Spaco en la tempofluo, okupata de iu fenomeno inter du limoj, nomataj komenciĝo k finiĝo: pensinte pri la afero en la daŭro de unu tago aŭ de unu monato (Z); en la daŭro de la pasinta jaro (Z), de multaj jaroj (Z), de tutaj horoj (Z), de momento (Z) (
   dum); por la daŭro de tri tagoj (Z); la daŭro de reakcio, de ekspono; daŭro de uzebleco (la tempospaco, dum kiu aparato taŭge funkcias, antaŭ ol ĝi eluziĝas).
  1. Sinsekvo de fenomenoj, senpere sentata de la psiko, kontraste al la fizika objektiva tempo: la daŭro de atendado ofte ŝajnas pli granda, ol la tempo de tiu atendado.
 • daŭra
  1. Havanta konsiderindan daŭron: daŭra sukceso; daŭra supereco, pluvo.
  1. [LINGVOSCIENCO] Kontinua: frikativoj estas daŭraj sonoj.
   senĉesa.
 • daŭre
  1. Plue estante en sama stato, kiel antaŭe; ne finiĝante: E. daŭre vivas k floras (Z); mi daŭre suferis; daŭre resti.
   ĉiam.

  RIM. 1 'daŭre' ne estas sinonimo de 'plu': daŭre labori signifas longtempe labori, sed ĝi ne povas signifi daŭrigi la laboron, plu labori.
  1. Dum longa tempo, malmomente: neniam la civitoj daŭre kuniĝis por formi pli grandan unuon; daŭre loĝi, kreski.
 • daŭrado
  Stato de io, kio plu ekzistas, ne ĉesas: la daŭrado de la malbona vetero ruinigas niajn projektojn de ekskurso.
 • daŭrema
  Longatempe konserviĝema: daŭrema planto.
 • *daŭrigi
  1. Fari, ke io daŭru: la vento daŭrigis la froston; daŭrigi la atendadon.
  1. Senhalte fari, ne ĉesigi, ne interrompi: daŭrigi la laboron (Z), la penojn (Z), sian karieron; Goethe finis sian Faŭston per la rimarko 'povas esti daŭrigata' (Z); daŭrigota (formulo, je la fino de parto de felietono, de popece aperanta artikolo ks).
  1. (+ inf.) (evi) Plue daŭri: la morto daŭrigis rigardi lin per siaj grandaj okulkavoj (Z); eble oni ankaŭ en la tombo daŭrigas sonĝi (Z); se Ostwald ĉiam daŭrigos ignori la L.K.-daŭron k la kongreson [...] (Z).

  RIM. 2 Z. deklaris tiun lastan uzon ne bona.
 • daŭrigo
  Io daŭrigita: la daŭrigo de nia artikolo aperos en la sekvonta numero (B); por forigi la neagrablajn 'daŭrigojn' tra multaj numeroj, ni presados rakontetojn nur mallongajn (Z).
 • nedaŭra
  Havanta ne konsiderindan daŭron: nedaŭra espero, pluveto.
  momenta, pasanta, efemera. [VIDU] veziko.
 • jardaŭra
  Unu jaron daŭranta: jardaŭra planto.
 • labordaŭro
  La nombro de la horoj, dum kiuj la laboristoj laboras en unu tago: okhora labordaŭro.
 • longedaŭra
  Longatempe daŭranta: longedaŭra entrepreno.
 • lundaŭro
  Luna monato.
 • servodaŭro
  Jarkiomo de ies servado, laŭ kiu oni kalkulas emeritan pension.
 • vivdaŭro
  La daŭro de ies vivo: en la vivo de tuta generacio (Z); statistiko pri la meza vivo de viroj k virinoj.
  daŭri

  daŭri


  Esprimoj

  Abio vi, Abio vi, Kun foliar' daŭrema.
  En la daŭro de kelkaj semajnoj li maljuniĝis je pluraj jaroj.
  Mi luigis mian apartamenton por la daŭro de...
  Starigi daŭran, nedetrueblan, tempospitan monumenton al iu.
  Statistiko pri la meza vivdaŭro de viroj kaj virinoj.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  daŭra,daŭrado,daŭrafolia,daŭre,daŭrema,daŭri,daŭrige,daŭrigebla disvolvo,daŭrigi,daŭrigo,daŭro, , ,longedaŭra, ,mallongdaŭra,nedaŭra,plidaŭrigo, , ,

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  - adi
  aĝo
  ekzisti
  jaro
  juna
  konservi
  kontinua
  labori plu (= daŭrigi la laboron)
  longdaŭra registrado
  momento
  persisti
  pli
  plu
  tempo
  vivi

  Ankaŭ vidu:

  kvalito. memori. morti. muziko. vivi.

  Eble rilatitaj:

  amx, ankoraŭ, -at, aŭtogenx, aŭtonomx, ciklx, en, finx, folix, horloĝx, irx, kelkx, konstantx, laborx, longx, monatx, periodx, restx, subtenx, tagx,