boli

 1. (pp likvo) Varmiĝi ĝis svarma formiĝo de vapor· bobeloj, kiuj krevas ĉe la surfaco: pura akvo bolas en la temperaturo de 100 gradoj centezimalaj; (analoge) brava batalanto kontraŭ plado bolanta (Z); se vi senfine parolos, de ĝi la poto ne bolos (Z).
  ardi, kuiriĝi. [VIDU] bolbano.
 1. Eliĝi similajn bobelojn pro forta skuiĝo: akvo bolas, murmuras sed fine ĝi kuras (Z) (eĉ grumblante oni obeas); la maro bolas (B) (ŝtorme).
  eferveski, ŝaŭmi, ŝpruci.
 1. Esti en stato de forta ekscitiĝo, incitiĝo: juna sango malĉaste bolas (Z); la popolo, preta ribeli, bolas (B); lia sango bolis de pasio (B); boli de kolero (B), de ĝojo; (analoge) bolas kolero en la koro; bolis terura tumulto (B).
  eksplodi, fermenti, flami, ondi, ŝaŭmi, tumulti.
 1. Esti tre vigla, fervori: la laboro bolis eĉ dum la nokto (B); esti plena je bolanta energio; trabori la bruston plenan de bolanta vivo (Z).
 • bol (ad)o
  Stato de io bolanta. [VIDU] bolpunkto, skopo.
 • bolegi
  Forte k multbobele boli.
 • boleti
  Longe k apenaŭ boli.
 • boligi
  Varmigi ĝis bolado: boligi akvon, lakton; boligi pecon en kaldrono (B); (analoge) boligita ovo.
 • bolilo
  Vazo, kiu servas precipe aŭ ekskluzive por boligi akvon.
 • bolujo
  Parto de kaldronego, kie bolas la akvo, liverante la vaporforton.
 • ekboli
  Komenci boli: ĉe tiu demando la sango ekbolis en li (B).
 • ekbolo
  Mallonga bolo (pf): tiu saŭco postulas nur ekbolon; ekbolo de l' sango (Z), de malbona humoro.
  boli

  boli


  Esprimoj

  Ekscitiĝi ĉe la plej malgranda bagatelo, kiel bolanta lakto.
  Ekscitiĝi kiel bolanta lakto.
  Enŝele boligitaj ovoj.
  Esti bolanta de energio.
  Ĉe la normalaj kondiĉoj la pura akvo bolas je la temperaturo 100 gradoj Celsiaj.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  bol(ad)o,bolbano,bolegi,boleti,boli,boligi,bolilo,bolkuiri,bolpunkto,bolujo,ekboli,ekbolo

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  karaktero ekscitebla (kiel bolanta lakto), uragana
  svarma
  varma
  vigla

  ardi
  eferveski (ŝaŭmi)
  eksplodi
  fermenti
  fervori
  flami
  fulmi
  incitiĝi
  koleri
  kuiri
  ondi
  tumulti
  ŝaumi

  gradoj

  fluajo
  likvo
  akvo
  oleo

  ebulioskopo
  energio
  grado
  kaldrono
  temperaturo
  vaporo

  Ankaŭ vidu:

  fiziko.

  Eble rilatitaj:

  alkoholx, aŭtoklavx, azeotropx, banx, brogx, buljonx, gasx, laktx, ovx, potx,