energio

*energi/o

 1. Forto de la karaktero, de la mensa aparato, direktata al celo k persista por ĝin atingi: de la momento, kiam Bourlet aniĝis al nia anaro, en nian aferon enverŝiĝis ia nova energio (Z); ankoraŭ ne tute elĉerpita energio de la volo (Z); nova streĉiĝo de la momente falinta energio (Z); la vundito havis la energion releviĝi mem; la kreado de lingvo postulas grandegan energion (Z); la apero de Hamleto revekis ĉie novan energion (Z).
 1. [FIZIKO] Kapablo fari laboron; la energio estas difinita en teoria fiziko kiel la kvanto, kies konserviteco estas konsekvenco de nevarieco sub tempa movo; simb.: E aŭ U.
  laboro, povumo.
 • atomkerna energio
  Nuklea energio.
 • kineta energio
  Energio rilata al la moviĝo de masa korpo.
 • libera energio
  [FIZIKO] Termodinamika potencialo kun la dimensioj de energio: oni distingas inter la helmholca (F = U - TS) k la gibsa (G = U TS + pV) libera energio.
  entalpio.
 • nuklea energio
  Energio, liberiĝanta pro atoma fisio.
 • energia
  Posedanta, elmontranta energion: mi ne povas trovi sufiĉe energiajn vortojn, por esprimi mian malaprobon (Z); energia dediĉo; energia k senlaca laborado (Z); ne sufiĉe energia policestro (Z); la unua k la plej energia pioniro (Z).
 • energie
  Kun energio: kontraŭ la ektuŝo de tiu ĉi principo ili volu ĉiam energie batali (Z); E-istoj en Londono, laboru kuraĝe k energie! (Z).
 • energii (tr)
  Sentigi sian energion: potencaĵoj energias en li (N); Dio, kiu energias ĉion (N).
 • energiismo
  [FILOZOFIO] Doktrino, kiu konsideras la energion kiel fundamenton de ĉiuj naturokazaĵoj.
  materiismo, spiritualismo.
 • energibezona
  [BIOLOGIO] Konsumanta energion: energibezona transporto tra membrano.
 • energidona
  Donanta energion: energidona substanco, rememoro.
 • senenergia
  Ne havanta energion.
  mola, malforta, anemia.
 • atomenergio
  [KOMUNUZO] Nuklea energio.
 • sunenergio
  Energio, kiu devenas de la suno k estas utiligata por la produktado de biomaso, elektro ks.
 • ventenergio
  Energio, kiu devenas de la vento.

  energio

  REVO: [energio]
  Esti bolanta de energio.
  Agu decide, energie.atomenergio.drasta.elektroenergio.energiismo.forto.Havi medolon en,la ostoj (esti energia).julo.kineta energio.malenergia.materio : ĉio, el kio konsistas konkretaj aferoj (ne la objektoj aŭvivaĵoj mem) (ne energio; ne spirito).motoro : aparato por transigi ian energion en movon; (figure:) objektoaŭ persono, kiu instigas al progreso.nuklea energio.Veki dormantajn energiojn.
  boli. efiki. fiziko. forta. labori. povi.

  Eble rilatitaj:

  agx, atomx, bezonx, bonx, centralx, deprimx, elektrx, penx, varmx, volx,