aĝo 1. Kvanto da tempo, pasinta ekde la naskiĝo de ekzistaĵo, aŭ ekde la ekesto de io: li havis la aĝon de ĉirkaŭ 25 jaroj (Z); en la aĝo de 8 tagoj (Z); ĝi estis virino de meza aĝo (Z); kia estas via aĝo? (Z); kian aĝon vi havas? (Z); aĝo tro matura ne estas plezura (Z); la aĝo de hundo, de kverko; la aĝo de Luno (fazoj); aĝo de militŝipo.
  infano, (mal)juna, adoleski, adolto. [VIDU] aĝpiramido, aĝoprezidanto.
 1. Baza geokronologia unuo, responda al la stratigrafia unua etaĝo: aĝo ĝenerale daŭras 5-6 milionojn da jaroj. [VIDU] geokronologio.

 • tempaĝo
  ĉiu el la grandaj periodoj, per kiuj oni dividas la historion k prahistorion: la tempaĝo de la tajlita ŝtono; revenigi la oran tempaĝon (Z).
  aĝo 2, epoko, erao.
 • aĝa
  Havanta ian aĝon: mi estas pli aĝa ol vi; esti 5 jarojn aĝa; aĝulo de unu monato (Z).
 • aĝi
  Esti atinginta la aĝon de: li nun aĝas sesdek jarojn.
 • grandaĝa
  1. Pli ol iom maljuna.
  1. (evi) = adolta, maturaĝa.
 • infanaĝo
  La tempo, dum kiu oni estas infano.
 • jaraĝa
  Havanta la aĝon de unu jaro: pretigu jaraĝan ŝafidon kiel bruloferon (X); jaraĝa ĉevalo.
 • maturaĝa
  Adolta.
 • neplenaĝa
  [juro] Ne atinginta la aĝon, postulatan de la leĝo por ĝui ĉiujn civilajn rajtojn.
 • neplenaĝeco
  Stato de homo neplenaĝa.
 • plejaĝulo (X)
  Plej respektata ano de komunumo pro sia aĝo k saĝo.
 • *plenaĝa
  [juro] Havanta la aĝon, je kiu la leĝo agnoskas al persono la kapablon plenumi siajn rajtojn, respondeci pri siaj agoj ks.
 • plenaĝeco
  [juro] Stato de homo plenaĝa.
 • profundaĝa (Z)
  Tre maljuna.
 • samaĝa
  Havanta la saman aĝon kiel alia: li estas samaĝa kiel mi; ne ĉio samaĝa estas ankaŭ samtempa; liaj samaĝuloj jam malaperis.

 • Esprimoj

  Amare bedaŭri la perditan tempon de la juneco, la forpasintan junecon
  Aĝulo de unu monato
  Ce la sojlo de la maljuneco
  En la daŭro de kelkaj semajnoj li maljuniĝis je pluraj jaroj
  En la floro de la juneco
  En lia frua aĝo
  Eraroj de juneco kaj manko de pripenso
  Esti en floranta, delikata aĝo
  Esti je unu jaro pli juna ol iu
  Faltoj maljunulaj
  Forkuras, forflugis la jaroj
  Havi ankoraŭ lakton sur la lipoj
  Homoj kadukiĝantaj morale kaj mense
  Honori la maljunulojn
  Jam de longe forflugis mia juneco
  Juna kaj varmegsanga
  Juneco ne scias, maljuneco ne povas
  Kia estas via aĝo? Kian aĝon vi havas? Kiom aĝa (Kiomjara) vi estas?
  Kiam vi naskiĝis?
  Kiom da jaroj vi havas?
  Kiom vi aĝas? La aĝo kurbigas
  Kiomjara vi estas?
  Klinita sub la pezo de la jaroj
  Konservi sianjunecon
  La aŭtuno de Ia vivo
  La malfruo de adoleskiĝo
  Li atingis la aĝon de 60 jaroj
  Li estas samaĝa kiel mi
  Li havas la aĝon de ĉirkaŭ 25 jaroj
  Li mortis profundaĝe
  Li nun aĝas 60 jarojn
  Li ĵus elrampis el la ova ŝelo
  Mi estas 18 jarojn aĝa
  Mi estas 18-jara
  Mi havas 18 jarojn
  Mi havas dudek jarojn
  Ne havante eĉ plenajn 46 jarojn, mi...
  Ne malŝatu vian patrinon, kiam ŝi maljuniĝos
  Ne ĉiam per la aĝo mezuriĝas la saĝo
  Oni devas lernigi la infanojn montri indulgon al la maljunuloj
  Pagas la maljunaj jaroj por junaj eraroj
  Personoj de diversaj aĝoj
  Por sia aĝo, ŝi estas ankoraŭ sufiĉe juna
  Profunda aĝo
  Tremanta, kaduka korpoaliaj
  Uragana juneco
  Velkoŝrumpa maljunulino
  Vi ŝajnas almenau tiel juna kiel
  Washington estis naskita la 22-an de Februaro
  Zamenhofo naskiĝiŝ la 15-an de Decembro 1859 (1859-12-15)
  Ĉagrenoj maljunigas

  Kelkaj kunmetaĵoj

  aĝa, aĝi, aĝo, aĝokaduka, aĝolimo, aĝoprezidanto, aĝpiramido, grandaĝa, infanaĝo, jaraĝa, junaĝo, maljunaĝo, maturaĝa, neplenaĝa, neplenaĝeco, plejaĝulo, plenaĝa, plenaĝeco, profundaĝa, samaĝa, tempaĝo

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  juna
  kaduka
  maljuna
  matura
  olda
  plenkreska
  pli juna
  saĝa

  kreski
  kurbiĝi
  reinfaniĝi

  prapatroj
  adolesk(ul)o
  adoleskanteco
  adolto
  bebo
  bubo
  etulo
  generacio
  huligano
  ido
  infaneco
  infano
  jaro
  junularo
  kadukulejo
  knabino
  knabo
  majoritato
  menskadukeco
  praulo
  seniliĝo

  Ankaŭ vidu:

  esti. juna. saĝa. tempo. vivi.

  Eble rilatitaj:

  altx, ĉiam, daŭrx, homx, kalendarx, laktx, longx, naskx, pasx, pensx, scix, sufiĉx,