kontanta

*kontant/a

 1. Tuj pagata: je kontanta pago vi ĝuas rabaton; kontanta prezo (pli malalta ol la kredita); kontante pagi per ĉeko; kontante aĉeti.
 1. (en la pasinta tempo, kaj nun pli malofte) Pagata per moneroj aŭ monbiletoj: (f) akcepti belajn parolojn por kontanta mono (Z) (kiel sendubajn veraĵojn).
 • kontantaĵo
  La tuto de la tuj disponebla mono, metala aŭ papera.

  kontantx


  Eble rilatitaj:

  aĉetx, pagx, vendx,