anofelo

[zoologio] G. (Anopheles) de insektoj el la ordo de dipteroj, fam. de kuledoj, kies sp-oj transportas la malarian paraziton (plasmodion) de homo al homo. SIN. malaria moskito.