birdo

 1. [ ZOOLOGIO] Dupieda, flugilhava, ovonaska vertebrulo, kovrita de plumoj: sovaĝa, hejma, korta birdo; la birdoj kantis (Z), pepadis (Z); birdo kantas laŭ sia beko (Z); homo naskiĝas por suferoj, kiel birdoj por flugado supren (X); birdo falas en la kaptilon (X); kia la birdo, tia la kaĝo (Z) ( [VIDU] regali); ĝi estas ankoraŭ birdo sur la tegmento (Z) (neefektivigita revo); tiun formanĝos la birdoj de la ĉielo (X); virbirdo k birdino; birdogluo, birdotimigilo.
  kovi, nesto. [VIDU] birdaraneoj.
 1. (f) Ridinde afekta aŭ stranga homo: bela birdo (Z) ( dando).
 • birdoj
  [ZOOLOGIO] Klaso de vertebruloj kun la ĉi supraj karakterizaĵoj (Aves).
 • birdaĵo
  [KUIRARTO] Manĝaĵo el la karno de birdo: birdaĵo en juglanda saŭco.
 • birdejo
  Aparta konstruo, destinita al la bredado de rimarkindaj birdoj.
 • birdeto
  Malgranda birdo.
 • birdido
  Ido de birdo.
 • dentbirdoj
  [PALEONTOLOGIO] Superordo (Odontognathae) de fosiliaj birdoj kun dentoj en la buŝo.
 • duelbirdo
  [ZOOLOGIO] Birdo (unuspecia g. Philomachus pugnax) el la ordo de karadriformaj, fam. de skolopedoj, kies virbesto printempe portas plumkolumon servantan kiel imponilon dum bataloj.
 • fajrobirdo
  Fenikso.
 • figbirdo
  [ZOOLOGIO] Sp. (Sphecotheres flaviventris) de birdoj el la ordo de paseroformaj, fam. de orioledoj, vivantaj en Aŭstralio k SE-Aziaj insuloj, manĝantaj karnajn fruktojn.
 • grilbirdo
  Lokustelo.
 • kanbirdo
  Akrocefalo.
 • kardinalbirdo
  [ZOOLOGIO] (kn) Amerika birdo el la g-oj. Cardinalis aŭ Paroaria, ordo de paseroformaj, fam. de fringedoj, kun tute aŭ parte skarlata plumaro.
 • katbirdo
  [ZOOLOGIO] N-Amerika birdo (unuspecia g. Dumetella carolinensis) el la ordo de paseroformaj, parenca al muŝkaptulo, karakterizata de malforta beko.
 • kokobirdoj
  Galinoformaj (birdoj).
 • kortobirdo
  Doma birdo, bredata por homnutrado aŭ ovoproduktado.
 • logbirdo
  Kaptita birdo, kies krioj aŭ kantoj estas uzataj por logi samspeciajn birdojn al la proksimeco de ĉasisto, al reto aŭ al glukaptilo.
 • mokbirdo
  [ZOOLOGIO] Sp. de birdo (Mimus polyglottus), S- k C-Amerika, el la ordo de paseroformaj birdoj, parenca al turdo, grizkolora, konata pro sia kapablo imiti la sonojn de aliaj animaloj.
 • musbirdoj
  [ZOOLOGIO] Ordo (Coliiformes) de Afrikaj birdoj kun tre longa vosto, kiuj povas turni la unuan k la kvaran piedfigrojn antaŭen k malantaŭen.
 • muŝbirdo
  Kolibro.
 • naĝbirdoj
  Vulgara nomo de la anseroformaj birdoj.
 • rabobirdoj
  Vulgara nomo de la falkoformaj birdoj k katartedoj: ĉio kune estos lasita por la rabobirdoj de la montoj (X).
 • noktaj rabobirdoj
  Vulgara nomo de la strigoformaj birdoj.
 • paradizbirdo
  Paradizeo.
 • stilzobirdoj (Z)
  Vadbirdoj.
 • ŝtormobirdo
  Procelario.
 • tropikbirdo
  Faetono.
 • teksbirdo
  Ploceo.
 • vadbirdoj
  [ZOOLOGIO] Grupo de birdoj (eksa ordo) de longakruraj birdoj, vivantaj ĉe la akvo, ampleksanta la nunajn ordojn cikoni-, gru- k karadriformaj. SIN. stilzobirdoj.
 • ventbirdoj
  [ZOOLOGIO] Ordo (Procellariiformes) de birdoj kun du naztuboj sur la beko, tre lertaj flugantoj vivantaj sur maro.
  procelario, albatroso.

  Eble rilatitaj:

  agamix, aglx, alantoidx, alcedx, alektorx, anasx, animalx, apodx, apterigx, arkeopterigx, aŭkx, avocetx, bantamx, bekx, berniklx, bestx178-03 : struto
  178-04 : ovaro de struto
  178-05 : imperiestra pingveno (palmopiedaj merĝobirdo), nefluga birdo
  178-06 : pelikanoformaj birdoj
  178-07 : blanka pelikano
  178-08 : rempiedo; naĝpiedo
  178-09 : naĝmembrano; naĝhaŭto
  178-10 : malsupra beko kun gorĝosako (haŭtsako)
  178-11 : norda sulo
  178-12 : kormorano, “pozanta” kun etenditaj flugiloj
  178-13 : marbirdoj
  178-14 : sabina mevo, subakviĝonta por kapti nutraĵon
  178-15 : fulmaro
  178-16 : longbeka urio, aŭkedo
  178-17 : ridmevo
  178-18 : anseroformaj birdoj (19-21)
  178-19 : granda merĝo
  178-20 : muta cigno
  178-21 : tubero sur la beko
  178-22 : griza ardeo
  178-23 : ĥaradrioformaj birdoj (24- 26)
  178-24 : himantopo
  178-25 : nigra fuliko, raledo
  178-26 : vanelo
  178-27 : koturno, kokoforma birdo
  178-28 : turto
  178-29 : apuso
  178-30 : upupo, koracioforma birdo
  178-31 : kresta plumtufo
  178-32 : granda buntpego
  178-33 : nestotruo
  178-34 : kovokavo
  178-35 : kukolo
  179-01 : koraciformaj birdoj
  179-02 : abelmanĝulo; meropo, (migra birdo)
  179-03 : koracio, migra birdo
  179-04 : alciono
  179-05 : kantbirdoj; paseroformaj birdoj (6-18)
  179-06 : arbalaŭdo; kampalaŭdo
  179-07 : tufalaŭdo
  179-08 : blua paruo
  179-09 : pirolo
  179-10 : oriolo, migra birdo
  179-11 : blanka motacilo, stilzobirdo; vadbirdo
  179-12 : kamphirundo; domhirundo, migra birdo
  179-13 : korvedoj (14-16)
  179-14 : garolo
  179-15 : kampokorvo; frugilego
  179-16 : pigo
  179-17 : sturno
  179-18 : dompasero
  180-01 : kantbirdoj II (paserformaj birdoj) (2-18)
  180-02 : fringedoj
  180-03 : kardelo
  180-04 : fringo (virbirdo)
  180-05 : flava emberizo
  180-06 : hortulano
  180-07 : verda kardelo
  180-08 : granda paruo
  180-09 : orverta regolo
  180-10 : sito; eŭropa sito
  180-11 : troglodito; birdoreĝo
  180-12 : turdedoj
  180-13 : ĝardenruĝvostulo
  180-14 : merlo
  180-15 : najtingalo; suda najtingalo (poezie: Filomelo)
  180-16 : ruĝgorĝulo; rubekolo
  180-17 : kantoturdo
  180-18 : norda najtingalo; mokbirdo
  181-01 : flavetufa kakatuo
  181-02 : flavbrusta arao
  181-03 : blua paradizeo; blua paradizbirdo
  181-04 : Sapfo-kolibro; muŝbirdo
  181-05 : kardinalbirdo
  181-06 : tukano, pegoforma birdo

  Eble rilatitaj:

  agamix, aglx, alantoidx, alcedx, alektorx, anasx, animalx, apodx, apterigx, arkeopterigx, aŭkx, avocetx, bantamx, bekx, berniklx, bestx, bobolinkx, bombicilx, bonazix, botaŭrx, brutx, bucerx, bufagx, butex, certix, cignx, cikonix, hirundx, kantx, kortx, muŝx, trinkx, viandx,