anaso

[zoologio] Birdo (Anas k.a. g-oj) el la ordo de anseroformaj, kun mallonga kolo k egallarĝa beko; iuj sp-oj estas tenataj en korto: doma, sovaĝa viranaso; anasiri, anaspaŝi (paŝi kiel anaso, balancante sin de unu piedo al la alia. [VIDU] ansero).
kreko.
 • muta anaso
  Kairino.
 • anasaĵo
  [kuirarto] Viando de anaso: rostita anasaĵo kun oranĝoj.
 • anasedoj
  Fam. (Anatidae) el la ordo de anseroformaj birdoj, al kiu apartenas anaso, ansero, cigno, klangulo, mergo, tadorno k.a.
 • fajfanaso
  [zoologio] Sp. de anaso (A. penelope), kun mallonga beko, brunaj kapo k kolo, kruta frunto, blankflavaj frunto k verto, k blanka ventro.
 • glacianaso
  Klangulo.
 • kuleranaso
  Sp. de anaso (Anas Hypeata) kun granda kulerforma beko.
 • marĉanaso
  Malgranda sp. de anaso (A. querquedula) kun blanka strio post la okuloj; la virbirdo havas blugrizan makulon sur la flugiloj k longajn blankajn k nigrajn plumojn sur la ŝultroj. SIN. kerkedulo.
 • maranaso
  G. (Melanitta) de maraj anasoj nigraj aŭ malhele brunaj.
 • merganaso
  G. (Aythya) de anasoj kun naĝhaŭta lobo ankaŭ sur la posta piedfingro.
 • tufanaso
  Fuligulo.
 • molanaso
  Sp. (Somateria mollissima) de granda, belkolora naĝbirdo el la ordo de anseroformaj, fam. de anasedoj, kun strioj de plumoj sur la supra duonbeko; ĝia tre mola lanugo servas por fari kusenojn. SIN. somaterio.
  birdx, kortx,

  Eble rilatitaj: