[ zoologio] G. (Acrocephalus) de birdoj el la ordo de paseroformaj, fam. de silviedoj, kun kapo grade transiĝanta al beko k kun ronda vosto; vivas ĉe kanoplenaj riveroj k lagoj, kantas bele precipe dum nokto. SIN. kanbirdo.
filoskopo, hipolao, lokustelo, silvio.


[anatomio] Havanta pintan kranion aŭ kapon: akrocefalulo.

Eble rilatitaj: