aglo


 1. [ zoologio] Granda rabo birdo (Aquila k parencaj g-oj) el la fam. de akcipitredoj, kun kurba beko k akra vido: la aglo estas rigardata kiel la reĝo de la birdoj; aglo trumpetas; kie ajn estos la kadavro, tien kolektiĝos la agloj (N); aglido, aglino, aglonesto.
  harpio, vulturo.
 1. Ties figuro, uzata kiel milita emblemo: la romaj, la napoleonaj agloj (armeoj).
 1. [heraldiko] Ties figuro en frontpozo kun etenditaj flugiloj: la Prusa aglo; la Aŭstria dukapa aglo.
 1. (f) Homo kun tre penetranta inteligento: li ne estas aglo (Z) ( [VIDU] pulvoro).

 • Aglo
  [astronomio] Ekvatora konstelacio (Aquila).
 • imperia aglo
  Sp. de aglo (Aquila heliaca).
 • reĝa aglo
  Sp. de aglo (Aquila chrysaetos).
 • agla
  1. Rilata al aglo (j): agla krio.
  1. Simila al tiu de aglo: agla rigardo; agla (hoka) nazo; agla rapideco(X).
 • botaglo
  [zoologio] Sp. de aglo (Hieraaetus pennatus).
 • fiŝaglo
  [zoologio] Pandonio.
 • eta kriaglo
  [zoologio] Sp. de aglo (Aquila pomarina).
 • granda kriaglo
  [zoologio] Sp. de aglo (Aquila clanga).
 • maraglo
  [zoologio] Haliaeto.
 • nizaglo
  [zoologio] Mediteranea sp. de aglo (Hieraaetus fasciatus).
 • rabaglo
  [zoologio] Sp. de aglo (A. rapax).
 • serpentaglo
  [zoologio] Cirkaeto.
 • birdo plumo zoologio

  Eble rilatitaj:

  akvilegix, Altairx, fiŝx, florx, rigardx,