bi-

[ SCIENCOJ] Prefikso , signifanta:
  1. ' du-': [ MATEMATIKO] bisekci (SIN. dusekci).

RIM. 'du-' k 'di-' estas preferindaj; en kemio evitinda estas la nacilingva uzado de tiu pref. en la kazo de acidaj saloj: 'bikarbonato' estu prefereble 'hidro(geno)karbonato' aŭ 'acida karbonato';
  1. ' ambaŭ': bijekcio.
    di/.


Eble rilatitaj: