verda

*verd/a

 1. Samkolora, kiel juna herbo aŭ folio: tablo kun verda tapiŝo (por ludo aŭ diskutado); porko el kupro, kiu pro maljuneco aspektas tute mallume verda (Z); verda lacerto (Z); la knabo dormis sur la verda musko; la verdaj folietoj de aliĝo (Z); li estis verda de ĵaluzo.
  smeralda.
 1. Kovrita de herbo aŭ folioj: apud la verda remparo, kiu ĉirkaŭas Kopenhagon (Z); la verdaj kampoj, arbaroj; la verda sezono (printempo); en serene verda somera tago (Z); la verda Erino.
 1. Ankoraŭ juna, ne sekiĝinta: verdaj legomoj; manĝi verdajn pizojn; bastono el verda ligno; (f) ankoraŭ verda maljunulo.
 1. Ne matura: verda greno; la akra gusto de la verdaj pomoj; (analoge) verda kafo (ankoraŭ ne rostita).
 1. Simbolanta ion favoran: la verdaj trafiklumoj (permesantaj trairadon); la verda lumo de ŝipo, aviadilo (montranta la dekstran flankon);
  tribordo.
 1. Rilata al la E.-movado: la verda standardo (Z); la Verda Stelo (Z), 'El unu verda vivo' (A).
 1. [EKOLOGIO] [POLITIKO] Aktive batalanta por la protektado de naturo kaj medio. [VIDU] ekologiismo.
 • Verda
  Nomepiteto de la plej U kabo de Afriko (17°30'U, 14°45'N): Verdakaba insularo (okcidente de Senegalo).
  Kabo-Verda.
 • verdo
  La verda koloro: la verdo rapide velkas (B); la verdo estas la koloro de la espero (Z); la mildaj verdoj de Veronezo.
 • verdi (ntr)
  Impresi per sia verda koloro: verdas la naturo; sur kampoj verdis lino kaj tritiko (B).
 • verdaĵo
  1. Objekto verda.
  1. Vegetaĵoj: sub la palmoj kreskis abundo da verdaĵo (Z).
 • verdeco
  Eco de io verda: la arbaro havis freŝan verdecon.
 • verdejo
  Verda loko: ili opiniis, ke nun ili ripozas en la plej vera verdejo de la arbaro (Z); aranĝi verdejojn inter la domturoj de urbego.
 • verdeta
  Dube, proks. verda: verdeta marĉa akvo; (f) neinteligenta, verdeta virino (Z).
 • verdigi
  Fari ion verda: Mi verdigas arbon velkintan (X).
 • verdiĝi
  Iĝi verda: jam la kampoj verdiĝas.
 • verdulo
  1. Esperantisto
  1. [POLITIKO] Membro de ekologiisma partio.
   ekologiisto.
 • botelverda
  Havanta la malhelan koloron de botela vitro.
 • celadonverdo
  Hela, kvazaŭ velka verda koloro (kiel la rubandoj de Celadono).
 • ĉiamverda
  Havanta ne deciduajn foliojn: ĉiamverda bukso.

  verda


  Doni al iu la verdan lumon.La legombazaro montris la tutan gamon de verdo.Semaforo: la ruĝa, oranĝa, verda lumo (lumsignaloj).
  herbejo.juna.kamparo.nematura.neseka.timoverda.verdulo.
  koloro.

  Iel rilatitaj:

  absintx algx bilardx botelx folix junx kolorx lignx maturx novx