presi

*pres/i (tr)

 1. Reprodukti tekston, bildojn ks, ĝenerale en multaj ekzempleroj, kaj ĝenerale per apliko de inko al papero: Kelter presis la unuajn verkojn en E.; presi floraĵojn sur ŝtofo; presi sur la verko ian numeron (Z); nun presata (anonco de eldonisto); libro presita sur malbona papero.
 1. Fari, ke io estu presita: se vi deziras presi gramatikon kaj vortaron de E. por angloj, vi povas tion ĉi fari (Z); s-ro Schmidt promesis al vi presi la 'Manfredon' en la gazeto (Z); li povas presi mian nomon sur la Revuo (Z); se la Manfred estos presata, tiam vi devas konsenti, ke mi ŝanĝu en ĝi iom la stilon (Z). [VIDU] komposti, formo, matrico, tipo.
 1. [FOTOGRAFIO] Kopii 3.
 • preso
  Ago de tiu, kiu presas: preseraro, presprovaĵo, presmetalo.
 • presa
  Rilata al presado: presa litero (Z); presa sciigo (B); la Presa E-ista Societo.
 • presado
  Reprodukto de verko per presaj literoj kaj liverado al la eldonisto: li deziras ke mi tuj komencu la presadon kaj eĉ sendis jam parton de la kostoj de presado (Z); se la aŭtoro antaŭ la presado sendus al mi la manuskripton [...] (Z); tradukanton mi povus trovi facile, se mi nur havus monon por presado (Z); kio estas permesata por presado, tio ankaŭ estas permesata por skribado (Z); ili estas nun en presado kaj eliros kredeble en la daŭro de [...] (Z).
 • presaĵo
  Io presita: la aldonita de mi presaĵo en la 'Dua Libro' (Z); poŝta tarifo por la presaĵoj.
  artikolo, broŝuro, libro, depreso.
 • presejo
  Loko, kie oni presas: sendi manuskripton al la presejo; lokoj, kie la presejoj ne havas la literojn kun signetoj (Z).
 • presigi
  Presi 2: vi povas presigi la artikolon en la fino de la numero 1.
 • presilo
  [KOMPUTIKO] Komputila eligilo por presi rezultojn surpapere. SIN. printilo: nadlara, inkŝpruciga, lasera presilo.
  eltajpdo.
 • presisto
  Homo, kies profesio estas presadi: la presisto Kelten.
 • presarto
  La arto de la presado: la 'Dia Komedio' en traduko de Peterlongo estas ĉefverko de la presarto.
 • presmaŝino
  ĉia maŝino, movata per brakforto aŭ elektra forto, destinita por presi: rotacia presmaŝino.
  platina, slaba.
 • depreso
  Tiu paperfolio, kiu eliras el la formoj de presmaŝino kun surpresita teksto: aparta depreso (Z) (artikolo el revuo ks, depresita kaj broŝurita aparte de tiu revuo ks): la 'Aldonon' estas pli bone presi nur en la gazeto, sed ne en forma de aparta depreso algluota al la broŝuro (Z); la formaton, kiun vi intencas doni al la apartaj depresoj mi akceptas (Z).
 • enpresi
  Enmeti (reklamon, artikolon ks) en gazeton, revuon ks.
 • mispresi
  Erare, malĝuste presi (vorton aŭ tekston).
 • represi
  Denove presi ion jam presitan: mi vidas ke iu nun represas miajn artikolojn pri Reformoj de 1894 (Z); 'La Esperantisto' represis la ĵus aperintan artikolon de Hodler el 'Esperanto'; represo kontraŭ la volo de la aŭtoro (Z); represo de la 'Fundamento'.
 • surpresi
  Presi tekston, ciferojn, bildon sur ekz. poŝtmarkon, por utiligi ĝin alie ol laŭ la origina celo.
 • surpreso
  Ago surpresi kaj ties rezulto: ruĝa surpreso '13 stotinkoj' (sur poŝtmarko).
 • platpreso
  Speco de litografia metodo, ĉe kiu oni uzas, kiel interan premplaton, gumofolion, por represi sur litografia ŝtono. SIN. ofseto.

  presi


  bindi.broŝuro.dediĉi.eldoni.elĉerpi.kliŝi.komposti.litografio.presi.Represita artikolo. tipografio.verki.
  artikolo. gazeto. informi. lerni. libro.

  Bildvortaro

  333 : Ofseta presado


  333-01 : principo de ofseta presado
  333-02 : humidiga meĥanismo
  333-03 : farba meĥanismo
  333-04 : presplata cilindro kun presplato
  333-05 : kaŭĉuktuka cilindro kun kaŭĉuka tuko
  333-06 : premrulo
  333-07 : presfoliego
  333-08 : interŝanĝo de foliegoj
  333-09 : faldo sur presfoliego por fiksi sur premrulo
  333-10 : foliegpresa ofsetmaŝino
  333-11 : humidigaĵujo
  333-12 : farbujo
  333-13 : presotaj foliegoj
  333-14 : ĉena eligilo
  333-15 : stoko de eligitaj presitaj foliegoj
  333-16 : rulila transportĉareto
  333-17 -32 : kvarfarbe rulaĵpresa ofsetmaŝino
  333-18 : presota paperrulaĵo
  333-19 : rulaĵtena stelo
  333-20 : alĝustigo de paperrando
  333-21 : farboruloj
  333-22 : humidigaj ruloj
  333-23 : kaŭĉuktuka cilindro
  333-24 : presplata cilindro
  333-25 -28 : farbopresaj stacioj
  333-25 : nigropresa stacio
  333-26 : turkisopresa stacio
  333-27 : lilopresa stacio
  333-28 : flavopresa stacio
  333-29 : paperbendo
  333-30 : infraruĝe sekiga forno
  333-31 : malvarmigaj ruloj
  333-32 : faldmaŝino
  333-33 : eniga funelo
  333-34 : enigaj ruloj
  333-35 : tirruloj kun strekoapartigilo
  333-36 : tranĉocilindro
  333-37 : motoro
  333-38 : kajeriga aparato
  333-39 : reguligaj ruloj
  333-40 : kolekta kaj falda cilindro
  333-42 : faldklapa cilindro
  333-43 : padelrado kun taktorado
  333-44 : eliga plato

  334 : Reliefa presado (libro- kaj gazetopresado)


  334-01 : kompostado
  334-02 : tipoŝranko
  334-03 : komposta kesto
  334-04 : fiksita presformo
  334-05 : okaza kompostaĵo (plumbotipa kompostado)
  334-06 : galeo
  334-07 : streĉfiksilo
  334-08 : presstego
  334-09 : plumba tipo (prestipo)
  334-10 : vinjeto
  334-11 : frapligno
  334-12 -34 : reliefa presado per plata presformo
  334-12 : platina presmaŝino laŭ presprincipo faco kontraŭ faco [sekco]
  334-13 : principo faco kontraŭ faco
  334-14 : papero
  334-15 : paperenigilo kaj papereligilo
  334-16 : platino
  334-17 : slabo
  334-18 : inkoruloj
  334-19 : inkiza meĥanismo
  334-20 : presformo
  334-21 : genulevila transmisiilo
  334-22 : stopcilindra presmaŝino (cilindra presilo, rapidpresilo) laŭ presprincipo faco kontraŭ cilindro
  334-23 : principo faco kontraŭ cilindro
  334-24 : papereniga tablo
  334-25 : papereniga meĥanismo
  334-26 : stoko de presota papero
  334-27 : ŝirmokrado de eniga tablo
  334-28 : prescilindro
  334-29 : presformo
  334-30 : ŝalttabulo
  334-31 : inkiza meĥanismo
  334-32 : inkoruloj
  334-33 : slabo
  334-34 : papereliga meĥanismo
  334-35 -51 : reliefa presado per ronda presformo
  334-35 : rotacia presmaŝino por gazetoj laŭ presprincipo cilindro kontraŭ cilindro
  334-36 : principo cilindro kontraŭ cilindro
  334-37 : tranĉradoj por laŭlonga tranĉo de paperbendo
  334-38 : paperbendo
  334-39 : prescilindro
  334-40 : pendolrulo
  334-41 : paperrulaĵo
  334-42 : aŭtomata rulaĵbremso
  334-43 : frontopresa meĥanismo
  334-44 : dorsopresa meĥanismo
  334-45 : inkiza meĥanismo
  334-46 : presforma cilindro
  334-47 : farbopresa meĥanismo
  334-48 : faldofunelo
  334-49 : rapidometro kun foliegnombrilo
  334-50 : faldaparato
  334-51 : trifaldita gazeto

  335 : Kavopresado aŭ heliogravura presado


  335-01 -31 : pigmenta presado, heliogravura procedo por granda eldonkvanto
  335-01 -23 : pretigo de presformo (kopiado de presŝablono)
  335-01 : prilumado de lumsentiva, gelatenizita pigmentopapero
  335-02 : vakua kopikrado
  335-03 : priluma lampo
  335-04 : punktluma lampo
  335-05 : varmoforiga funelo
  335-06 : pigmentpaper-transiga maŝino
  335-07 : polurita kuprocilindro (presformo)
  335-08 : kaŭĉuka rulo por alpremo de kopiita pigmentpapero
  335-09 : rulrivela maŝino por rivelo de pigmentpapera foliego
  335-10 : kavopresa rulo tegita per pri- lumita pigmentpapero
  335-11 : rivelkuvo kun varmeta akvo
  335-12 : rulretuŝado
  335-13 : rivelita rulo
  335-14 : retuŝisto ĉe korektado
  335-15 : acidgravura maŝino
  335-16 : gravuracida trogo
  335-17 : kopiita kavopresa rulo
  335-18 : acidgravuristo
  335-19 : diska nombrilo
  335-20 : tempumilo
  335-21 : acidgravura retuŝo
  335-22 : acidgravurita kavopresa cilindro
  335-23 : retuŝlato
  335-24 -31 : rotacia kavopresado
  335-24 : rotacia plurfarbe kavopresa maŝino por gazetoj
  335-25 : forsuĉtubo por solvenzovaporoj
  335-26 : transregebla presostacio
  335-27 : faldaparato
  335-28 : funkciiga kaj regopupitro
  335-29 : gazeteliga aparato
  335-30 : transportbendo
  335-31 : demetita gazetostoko

  Iel rilatitaj:

  akvafortx aperx artikolx artx broŝurx cenzurx gazetx informx lernx librx paperx