ĉambro

*ĉambr/o

 1. ĉiu el la dividoj de dom o, apartigitaj unu de la alia per mur oj aŭ sept oj, k komunikiĝantaj per pord oj: eniru en viajn ĉambrojn k ŝlosu viajn pordojn post vi (X); mi disĵetis la pecetojn en ĉiujn angulojn de la ĉambro (Z); labori en sia ĉambro; apud mia loĝejo estas lueblaj tri ĉambroj (Z); kvarĉambra apartamento; malluma ĉambro (kamero); subtegmenta ĉambro (mansardo).
  ĉelo, kabineto, salon o.
 1. Ejo, en kiu regule kunvenas por interkonsiliĝi diversaj institucioj; k, pli vs, tiuj institucioj mem: supera, malsupera ĉambro de parlamento; ĉambro de lordoj; komerca, agrikultura ĉambro; unuĉambra, duĉambra parlamenta sistemo.
 1. [TEKNIKOJ] Ejo, en kiu plenumiĝas ia aparta operacio: ĉambro de kluzo; (ŝipa) ĉambro de maŝinoj, de pumpiloj.
 • ĉambraro
  Sinsekvo da ĉambroj.
 • ĉambrego (Z)
  Granda ĉambro por publiko: ĉambrego de ekspozicio.
  salono.
 • ĉambreto (Z)
  Malgranda ĉambro: restis en la ĉambreto nur unu lito (Z); li sidis en malvarmeta ĉambreto, kiu estis por li sola (X).
 • ĉambristo (Z), *ĉambristino
  Servist (in)o, kiu precipe zorgas tualeton, vestaĵojn ks de sia mastr(in)o. [VIDU] subret o.
 • ĉambrumi (tr)
  [KUIRARTO] Zorge plivarmigi ruĝan vinon de la kela temperaturo al la ĉambra temperaturo.
 • antaŭĉambro (Z)
  1. Parto de loĝejo de la enirejo, kie oni demetas mantelojn, ĉapelojn, pluvombrelojn ks.
   vestiblo.
  1. Salono, en kiu la vizitantoj de oficialulo aŭ eminentulo atendas la akcepton.
   atendejo.
 • banĉambro
  ĉambro, kie oni sin banas, duŝas, lavas.
 • bobelĉambro
  [FIZIKO] Bobelkamero.
 • dormoĉambro
  ĉambro, destinita por dormo.
 • gastoĉambro
  Ekstra ĉambro en loĝejo, por akcepti eventuala (j)n gasto(j)n.
 • juĝoĉambro
  [JURO] Tiu ĉambro, en kiu sidas aparta sekcio de tribunalo k, pli vs, tia sekcio: asiza juĝoĉambro.
 • kaldronĉambro
  Tiu parto de ŝipo aŭ de fabriko, en kiu troviĝas la vaporkaldronegoj.
 • klasoĉambro
  ĉambro, destinita por unu klaso da lernantoj.
 • komandoĉambro
  ĉambro en ŝipo, centralo, aŭtomacia fabriko kc, ĉambro entenanta la aparataron por regadi la maŝinojn, ŝaltilojn ks.
 • kluzoĉambro
  Vd kluzo.
 • legoĉambro
  ĉambro en domo, hotelo, biblioteko ks, aranĝita por legado.
  salono.
 • luĉambro
  Luprenebla ĉambro en privata domo.
 • manĝoĉambro (Z)
  ĉambro, en kiu oni manĝas.
 • maŝinĉambro
  Tiu parto de ŝipo, en kiu troviĝas la maŝinoj.
 • nebulĉambro
  [FIZIKO] Nebulkamero.
 • preĝoĉambro
  ĉambro en domo, kastelo ks, rezervita al la privata preĝado.
 • punĉambro
  ĉambro en lernejo, monaĥejo, kazerno ks, kie oni restigas iun dum mallonga tempo, pro kulpo kontraŭ la disciplino: ricevi du horojn, unu tagon da punĉambro.
  karcero.
 • skriboĉambro
  ĉambro en loĝejo aŭ publika ejo, kie oni povas skribi leterojn, legi ks.
 • vivoĉambro
  Tiu parto de apartamento, en kiu oni kutime sidas, akceptas ktp, anstataŭo de la iamaj salono, manĝoĉambro k eĉ dormoĉambro.

  Bildvortaro

  Vivoĉambro


  50-01 : bretar-muro
  50-02 : bretaro
  50-03 : librovico; vico da libroj; librokolekto
  50-04 : malalta ŝranko
  50-05 : pendoŝranko
  50-06 : televidaparato; televidilo
  50-07 : stereoaparato
  50-08 : laŭtparolil(skatol)o
  50-09 : bildokadro
  50-10 : bildo; ilustraĵo; reproduktaĵo
  50-11 : murhorloĝo
  50-12 : busto
  50-13 : florvazo; vazo
  50-14 : floroj; (bukedo)
  50-15 : plurvoluma leksikono; enciklopedio
  50-16 : fotokadro
  50-17 : sofotutaĵo; remburita sidgarnituro
  50-18 : sofo
  50-19 : brakapog(il)o
  50-20 : sidkuseno
  50-21 : dorskuseno
  50-22 : sofokuseno
  50-23 : fotelo
  50-24 : tabureto
  50-25 : pleto
  50-26 : teŭjo; tekruĉo
  50-27 : tetaso
  50-28 : lana kovrilo; plejdo
  50-29 : tableto
  50-30 : cindrujo
  50-31 : fruktujo; fruktopelvo
  50-32 : fruktoj
  50-33 : revuoj
  50-34 : kromtableto; helptableto
  50-35 : tablolampo
  50-36 : viskiobotelo
  50-37 : sodakva botelo
  50-38 : surpieda lampo; starolampo
  50-39 : fenestrokurteno
  50-40 : superkurteno; drapiraĵo

  Manĝoĉambro


  52-01 : manĝilaro (2-9, 11, 12)
  52-02 : manĝotablo
  52-03 : tablopiedo; tablokruro
  52-04 : tabloplato
  52-05 : tablotuko kun buŝtuko
  52-06 : manĝogarnituro; manĝoservico
  52-07 : suptelero; profunda telero
  52-08 : manĝotelero; plata telero
  52-09 : supujo
  52-10 : kandelabro -
  52-11 : manĝoĉambra seĝo
  52-12 : sidoplato
  52-13 : plafonlampo
  52-14 : faldokurteno
  52-15 : kurteno
  52-16 : kurtenpendigilo; kurtenrelo
  52-17 : plentapiŝa planko; tapiŝplanko
  52-18 : manĝilarŝranko; vitrinŝranko; servicoŝranko
  52-19 : vitra ŝrankopordo
  52-20 : vitra breto
  52-21 : tirkesto por manĝilaro
  52-22 : tolaĵtirkesto
  52-23 : ovala pleto
  52-24 : kafoservico (25-29)
  52-25 : kafujo; kafokruĉo
  52-26 : kafotasoj
  52-27 : subtasoj; teleretoj
  52-28 : laktujo; laktodozilo
  52-29 : sukerujo
  52-30 : manĝoteleroj
  52-31 : vinglasoj
  52-32 : ĉampanglasoj
  52-33 : karafoj
  52-34 : kredenco
  52-35 : ŝrankosoklo
  52-36 : drakarbo (potplanto)

  Infanĉambro


  55-01 : infanlito; duetaĝa lito
  55-02 : litkesto
  55-03 : matraco
  55-04 : kapkuseno
  55-05 : ŝtupetaro
  55-06 : pluŝa elefanto; karesbesteto (dormamiko)
  55-07 : pluŝurso
  55-08 : sidkuseno
  55-09 : barbi-pupo [Barby]
  55-10 : pupĉareto (11, 12)
  55-11 : pupo
  55-12 : baldakeno; ĉaretbaldakeno
  55-13 : surpieda skribtabulo; stabla skribtabulo
  55-14 : kalkulŝtonoj; kalkuliloj; infanabako; kalkulbidoj
  55-15 : lulĉevalo; balancoĉevalo
  55-16 : lulstango
  55-17 : infanlibro
  55-18 : ludmagazino
  55-19 : tabloludo laste-ridu
  55-20 : ŝaktabulo
  55-21 : infanĉambra ŝranko
  55-22 : tolaĵtirkesto
  55-23 : skriboklapo; elklapebla skriboplato
  55-24 : kajero
  55-25 : lernejaj libroj
  55-26 : krajono (ankaŭ: kolorkrajono; feltoskribilo; globskribilo)
  55-27 : ludbutiko; ludvendejo
  55-28 : vendotablo; vendobufedo
  55-29 : kondimentujo kun spicaro; spicujrako
  55-30 : montrobreto
  55-31 : bombonaro; bombonsortimento
  55-32 : bombonujo; papersaketoj; bombonsaketo
  55-33 : pesilo
  55-34 : aĉetregistrilo; butika kaso
  55-35 : infantelefono
  55-36 : varobretaro
  55-37 : ligna trajneto; ligna ludfervojo
  55-38 : baskulkamioneto, ludaŭto
  55-39 : gruo; altgruo
  55-40 : telegvidata ludaŭteto; telegvidebla aŭto
  55-41 : pluŝhundo
  55-42 : ĵetkubujo kun ĵetkuboj
  55-43 : medicina teko; kuracista teko
  55-44 : vestoŝranko

  Banĉambro kaj tualetejo


  57-01 : bankuvo
  57-02 : miksokrano por malvarma kaj varma akvo
  57-03 : ŝaŭmbano
  57-04 : naĝanaseto
  57-05 : banutilaĵoj (bansalo; aromoj)
  57-06 : banspongo
  57-07 : sekiga tukorako
  57-08 : bantuko
  57-09 : neceseja papertenilo; klozetpaperingo
  57-10 : rulvolvaĵo el papero; neceseja papero; neceseja papero; tualetpapero; klozetpapero
  57-11 : necesejo; neceseja seĝo
  57-12 : neceseja pelvo
  57-13 : neceseja klapo kun tegaĵo
  57-14 : neceseja sidilo
  57-15 : akvujo; akvorezervujo
  57-16 : tralava anso
  57-17 : neceseja tapiŝeto; neceseja mato; ĉirkaŭpelva mato
  57-18 : neceseja broso
  57-19 : murkahelo
  57-20 : aerumkrado; ventolkrado
  57-21 : tukostango; tukopendigilo; movebla tukstango; tukorako
  57-22 : mantuko
  57-23 : lavabo; lavpelvo
  57-24 : miksokrano kun anso
  57-25 : defluiga tubo; deflutubo
  57-26 : dentpuriga glaso
  57-27 : elektra dentobroso
  57-28 : brosadaptaĵo; adaptebla dentobroso
  57-29 : buŝfreŝiga fluidaĵo
  57-30 : razotualetakvo; postraza akvo
  57-31 : pligrandiga razospegulo; konkava spegulo
  57-32 : sapujo
  57-33 : sapo
  57-34 : pudrujo
  57-35 : elektra razilo
  57-36 : spegulŝranko
  57-37 : spegulo
  57-38 : lumtubo
  57-39 : medicinŝranketo
  57-40 : bideo
  57-41 : harsekigilo; harsekiga blovilo; feno
  57-42 : duŝejo; duŝniĉo
  57-43 : duŝeja pordo; duŝniĉa pordo
  57-44 : hosduŝilo
  57-45 : duŝorozo
  57-46 : ŝovebla duŝkapofiksilo
  57-47 : piedpelvo
  57-48 : defluilo
  57-49 : banpantofloj; babuŝoj
  57-50 : personpesilo
  57-51 : banĉambra tapiŝo; banĉambra mato

  Iel rilatitaj:

  antaŭ apartamentx atelierx atendx aŭditorix aŭlx banx bibliotekx deputx domx hotelx institucix kabinetx kamerx karcerx litx loĝx mansardx meblx murx okulx parlamentx plafonx plantx pordx robx salonx saŭnx septx skatolx skribx subretx vestiblx vizitx ĉambelanx ĉelx