tuko

*tuk/o

Peco de teksaĵo, ordinare ortangula, por difinita uzo: tablon ornamas ne tuko, sed kuko (Z); li komencis lavi la piedojn de la disĉiploj kaj viŝi ilin per la tuko, per kiu li estis zonita (N); la pasamentoj de la altara tuko (Z); kiel bele ŝi aspektas en tiu malbelega tuko, kiun ŝi havas sur la kapo! (Z).
 • tukaĉo
  Pli-malpli disŝirita tuko.
  ĉifono.
 • *antaŭtuko
  Tuko, kiun oni portas antaŭ si, por ŝirmi la vestojn kontraŭ malpurigo: sian grizan tolan antaŭtukon ŝi suprenŝovis trans la kapon (Z).
 • brustotuko
  Indiena tuko, kiun la virinoj metas sur la ŝultroj kaj kruciĝas sur la brusto.
 • buŝtuko
  Tuko, kiun oni uzas, por ŝirmi la vestojn kaj viŝi la buŝon dum la manĝado: tri senfermentajn panojn ŝi kovras per buŝtuko (Z).
 • gudrotuko
  Peco el gudrita velo, servanta por kovri ferdek-aperturojn.
 • kovrotuko
  Tola tuko, per kiu en iuj orientaj landoj la virinoj kaj kelkaj viroj kovras sian vizaĝon: ŝi demetis siajn vestojn de vidvineco kaj kovris ĝin per kovrotuko (X); kiam Moseo ĉesis paroli al ili, li metis sur sian vizaĝon kovrotukon (X); se eĉ per via propra kovrotuko vi kovros la kulpulon (Z); tiam la profeto starigis antaŭ la reĝo sur la vojo kaj kovris per kovrotuko siajn okulojn (X).
  vualo.
 • lit (o)tuko
  ĉiu el la du tolaj aŭ kotonaj tukoj, inter kiuj dormas ordinare la okcident-eŭropanoj: ne trovante la vestojn, ili de timo envolvis ĝin en la litotukojn (Z).
 • mantuko
  Speco de tualettuko, uzata por viŝi la manojn kaj la vizaĝon.
 • mortotuko
  Tolaĵo, kiun oni volvas ĉirkaŭ mortinto.
 • naztuko, poŝtuko
  Kvadrata peco el tolo, kiun oni tenas en la poŝo kaj uzas, por viŝi al si la ŝviton, purigi la nazon kc: li havis teruran kataron, tiel ke li prefere povus uzi litotukon anstataŭ poŝtukon (Z); brodita poŝtuko (Z); (analoge) papera poŝtuko.
 • salivtuko
  Surbrusta tuketo por infano: ilia prezidanto (de la Akademio) [...] kun salivtuket'surbruste (ŝ).
 • telertuko
  Tuko por viŝi telerojn ks.
 • *telertuketo
  Malgranda tuko, uzata dum manĝado.
 • tualettuko
  Mantuko.
 • tablotuko
  Granda tola tuko, per kiu oni kovras manĝotablon: la tablon kovris diverskolore brodita tablotuko (Z).
 • vindotuko = vindaĵo.
 • viŝtuko
  Tuko, uzata por viŝi objektojn: viŝtuko por la mebloj, por la nigra tabulo.

  tuko


  Esprimoj

  Fari nodon sur sia tuko (por ne forgesi pri io).
  Svingi per la naztuko.
  Ŝanĝi la tukojn de sia lito.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  , , , , , , , , (o)tuko, , , , , , , , , , (et)o, , , , , ,

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  flanela
  higiena
  humida
  juta
  katafalka
  kaŭĉuka
  krispa
  leda
  menstrua
  nodita
  ornama

  viŝi
  ŝirmi

  drapo
  ekrano : blanka tuko
  fulardo
  kovrilo
  manviŝilo
  matrac-tego
  poŝo
  teksaĵo
  tolaĵo
  vesto
  vindaĵo
  vualo
  ĉifono
  ŝtofo

  Iel rilatitaj:

  amiktx antaŭ dormx drapx ekranx flanelx fulardx higienx humidx jutx katafalkx kaŭĉukx kovrx krispx ledx litx matracx menstrux nodx ornamx poŝx teksx telerx tolx vestx vindx viŝx vualx ĉifonx ĝardenx ŝirmx ŝtofx