teksi

*teks/i (tr)

 1. Dense interkrucigi la fadenojn de vefto kaj de varpo, por elfari ŝtofon: teksi kanabon, linon, lanon, silkon; teksi drapon, tolon; la ŝtofo devas tuj esti teksita por mi! (Z).
  triki, ŝtopi. [VIDU] rulo.
 1. Zorge kaj lerte kombini: teksi mensogojn kaj ruzojn (Z); la vulpo do tre ruzan planon teksis (K); oni kovas ovojn de vipuro kaj oni teksas araneaĵon (X) (krime).
  plekti, ŝpini.
 • teksa
  Rilata al teksado aŭ teksaĵo: la teksa industrio; la teksaj procedoj.
 • teksado
  Agado de iu, kiu teksas: la reĝo sendis, por vidi, kiel iras la teksado (Z).
 • teksaĵo
  1. Teksita objekto: tapiŝo el lana teksaĵo; silka teksaĵo (B); metala teksaĵo; (f) oni teksas araneaĵon, sed ilia teksaĵo ne taŭgos por vesto (X).
   ŝtofo. [VIDU] teksaranĝo, teksarto, teksmaterialo, varpo.
  1. (f) Serio da interligitaj aferoj: la historio de tiu lando estas longa teksaĵo de heroaj luktoj por la libereco; tiu artikolo estas nur ia teksaĵo el malveroj.
  1. (ark.) = histo.
 • teksebla
  Tia, ke oni povas ĝin teksi: teksebla fibro.
 • teksejo
  Domo, fabriko, en kiu oni teksadas.
 • teksilo
  Maŝino, mane manovrata, per kiu oni teksas: ili starigis du teksilojn, sed havis nenion sur la teksiloj (Z); ili sidis antaŭ la teksiloj kaj laboris (Z).
  navedo, harneso.
 • teksisto
  Laboristo, kiu teksas hejme aŭ fabrike: teksisto de blanka tolo (Z); miaj tagoj forflugis pli facile, ol bobeno de teksisto (X).
 • teksuma
  1. Tia, ke ĝi povas servi por fabriki ŝtofon, tolon ks: teksumaj plantoj.
  1. Rilata al tia fabrikado: teksumaj industrioj (fakoj: ŝpinado, teksado, apreturado ks).
 • teksumo
  ĉio, kio rilatas al prilaborado de teksumaj fibroj.
 • teksumaĵo
  Teksuma produkto (teksaĵo, maŝinfabrikitaj punto, trikoto ks).
 • teksomaŝino
  Maŝino, elektre movata, servanta por teksi.
 • enteksi
  Fari desegnon en ŝtofo, per ŝanĝo de kolorfadenoj en la vefto: la tapiŝoj, en kiujn ŝi enteksis la bildojn de siaj dioj (Z); (f) la poeto lerte enteksis tiun legendon en sia rakonto.
  brodi.
 • enteksitaĵo (X)
  Vefto.
 • trateksi
  Aperigi iun motivon aŭ koloron je difinitaj lokoj laŭlonge de teksaĵo: trateksi katunon per floretoj; (f) la historio de la hungara popolo estas trateksita de multaj katastrofoj.

  teksi

  Bildvortaro

  319 : Teksejo


  319-01 -14 : harnesa teksado
  319-01 : varpocilindro
  319-02 : varpero
  319-03 : varpo
  319-04 : glitotrabo
  319-05 : dividostango
  319-06 : harneso
  319-07 : harnesfadeno
  319-08 : harnesringo
  319-09 : teksokombilo
  319-10 : veftokanalo
  319-11 : navedo
  319-12 : veftero
  319-13 : brustotrabo
  319-14 : teksaĵcilindro
  319-15 -16 : ĵakarda teksado
  319-15 : harnesŝnuro
  319-16 : pezaĵo
  319-17 -19 : veftopasigo per navedo
  319-17 -31 : veftopasigaj metodoj
  319-17 : navedo
  319-18 : veftobobeno
  319-19 : veftero
  319-20 -21 : veftopasigo per paflameno
  319-20 : paflameno
  319-21 : veftero
  319-22 -25 : veftopasigo per preniloj
  319-22 : krucvolvita bobeno
  319-23 : veftero
  319-24 : transprenilo
  319-25 : transdonilo
  319-26 -31 : veftopasigo per ajutoj
  319-26 : krucvolvita bobeno
  319-27 : fadenmagazeno
  319-28 : eniga ajuto
  319-29 : aerenigo
  319-30 : aerajuto
  319-31 : veftero
  323-01 -29 : teksaĵaj plektoj [malhelaj kvadratoj: varpero levita, veftero mallevita; helaj kvadratoj: veftero levita, varpero mallevita]
  323-01 -10 : tola plekto (tukoplekto)
  323-01 : tolteksaĵo en desupra vido
  323-02 : varpero
  323-03 : veftero
  323-04 : patroneo (skemo por teksisto) por tola plekto
  323-05 : harnestredo (faden-enigo en harneson)
  323-06 : kombiltredo (faden-enigo en kombilon)
  323-07 : levita varpero
  323-08 : mallevita varpero
  323-09 : ŝnurado de harnesoj
  323-10 : paŝovico
  323-11 -12 : ĉelteksaĵa plekto (kvadrata aŭ angla plekto)
  323-11 : patroneo de ĉelteksaĵa plekto
  323-12 : ripetaĵo, kontinue ripetiĝanta desegno
  323-13 -18 : vefta repso
  323-13 : patroneo de vefta repso
  323-14 : sekco de vefta repso
  323-15 : mallevita veftero
  323-16 : levita veftero
  323-17 : levitaj varperoj
  323-19 -25 : neregula kverrepso
  323-19 : mallevitaj varperoj
  323-19 : patroneo de neregula kverrepso
  323-20 : tredo en randajn harnesojn
  323-21 : tredo en bazajn harnesojn
  323-22 : ŝnurado de randaj harnesoj
  323-23 : ŝnurado de bazaj harnesoj
  323-24 : rando en tukoplekto
  323-25 : sekco de teksaĵo kun neregula kverrepso
  323-26 -28 : laŭlonge trikota plekto
  323-26 : laŭlonge trikota teksaĵo en desupra vido
  323-27 : patroneo de laŭlonge trikota plekto
  323-28 : kontraŭplektaj punktoj
  323-29 : vafla plekto por vafla desegno en teksaĵo
  323-30 -48 : bazaj interkroĉoj
  323-30 : malfermita maŝo
  323-31 : kapo
  323-32 : latero
  323-33 : piedo
  323-34 : kapokroĉa punkto
  323-35 : piedkroĉa punkto
  323-36 : fermita maŝo
  323-37 : fadenbuklo
  323-38 : oblikva fadenstreko
  323-39 : ĉekapa buklokroĉo
  323-40 : fadenflosaĵo
  323-41 : libere flosa fadenstreko
  323-42 : maŝvico
  323-43 : veftero
  323-44 : etendita buklo
  323-45 : perlobuklo
  323-46 : alterna perlobuklo
  323-47 : duobla etendita buklo
  323-48 : duobla perlobuklo

  Iel rilatitaj:

  alensonx alpakx artx aĵurx bareĝx bisinx damaskx korpx tolx tukx vestx zenanx ŝtofx