bastono

 1. Longa, proks. cilindra peco el ligno, ordinare dehakita de branĉo k pli-malpli prilaborita: borita bastono de la paleolitiko; dorna, tubera, polurita, vernisita bastono; bastono de bilardludo; kurbaj bastonoj por golfludo, hokeo; bastono de standardo, de lanco; ĵeti bastonon en la radon (Z) (f. fari malhelpojn. [VIDU] trabo).
  fusto, kano, paliseto, stango, vergo.
 1. Tiu sama objekto, uzata por sin apogi: paŝtista, pilgrima, skiista bastono; alpa bastono (por grimpado); via lumbo estu zonita, viaj ŝuoj sur viaj piedoj k via bastono en via mano! (X).
 1. Tiu sama objekto, uzata por bati: ĉu mi estas hundo, ke vi iras al mi kun bastono? (X); kiu bati deziras, trovas bastonon (Z) ( [VIDU] rabia); kia fripono, tia bastono (Z); al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono (Z).
 1. Tiu sama objekto, rigardata kiel signo de estreco aŭ potenco: bastono de marŝalo; bastono de orkestra direktisto; episkopa, aŭgurista, magiista bastono; Eskulapa, Merkura bastono (kaduceo); Moseo etendis sian bastonon super la landon Egiptan (X).
  sceptro.
 • bastoni (tr)
  Bati per bastono: fremdan dorson bastoni, ankaŭ sian doni (Z).
  vergi.
 • bastonado
  Batado per bastono: miajn ŝultrojn vundis bastonado rusa (G).
 • bastonego
  Dika, peza bastono.
  klabo.
 • bastoneto
  1. Malgranda, maldika bastono: flekseblan bastoneton li svingas kiel sceptron (Z); bastoneto de plumingo (Z), de peniko; kolbasa bastoneto (Z) (enmetita en la ekstrema nodo, por faciligi la tenadon); bastonetoj de tamburo; bastoneto el lipruĝigilo, el ruĝa vakso; manĝbastonetoj (japanaj aŭ ĉinaj).
  1. [anatomio] Lumriceva ĉelo, grandakvante troviĝanta ekster la centra parto de la retino.
   konuseto.
 • hokbastono
  ŝafista bastono kun fina hoko por ĵeti terbulojn al la bestoj.
 • irbastono
  Stilzo.
 • kalkulbastono
  Glitkalkulilo.
 • lambastono
  Bastono kun transversa rungo, sur kiu kripluloj sin apogas por paŝi.
 • montrobastono
  Bastono uzata de instruisto, prelegisto ks, por montri detalojn sur tabulo aŭ bildo.
 • noĉbastono
  Ordinare plata bastono, sur kiu komercisto ks faris noĉon, por nombri k noti la liveritajn varojn.
 • ordonbastono (Z)
  Bastono, insigno de komando: mi formetas ĉi tiun sangan ordonbastonon, sub kiu vi sentis vin rajtigitaj fari krimojn! (Z).
 • regbastono (X)
  Sceptro.
 • skibastono
  ĉiu el la du specialaj bastonoj, per kiuj la skianto gvidas k helpas sian kuron.
 • ŝpinbastono
  Vd ŝpini.
 • taktobastono
  Bastono, kiun uzas la direktisto de orkestro, por bati la takton.
 • tuĉbastoneto
  Solida tuĉo, en formo de bastoneto.
  bastono

  bastono


  Kapo de bastono, pinglo, balto, martelo.La bastono de la direktisto.Meriti riproĉojn, la vergon, vangofrapon, bastonbatojn.
  alumeto : bastoneto por fajrigi.apogi.apogstango.bastono : (rekta peco de) branĉo aŭ io simila, por helpi iradon aŭpor bati; taktobastono: de orkestro-direktisto.bovtendeno.branĉo.dirigento.draŝado.episkopa bastono.estigi malhelpaĵojn.hokeo : iu el teamosportoj kun pilketo kaj kurbaj bastonoj.kaduceo.kano : alta herbo kun fortikaj rektaj kavaj tigoj (ŝalmoj), oftekreskanta ĉe akvo (Arundo, Phragmites.); ĝia tigo, uzata kiel bastonoaŭ skribilo; suker-kano: simila planto (Saccharum), el kiu oni prenassukeron.Kapo de bastono, pinglo, balto, martelo.klabo.kriplulo.lambastono.lato.ligna.limbastoneto.marŝalo.paliso.paŝtobastono.paŝi.peniko : bastoneto kun aro da haroj je unu ekstremo, uzata por ŝmiriion (por glui, farbi, pentri.).pilkbatilo.pilorio.platbatilo.policano.Promenbastono.punbato.punfrapilo.rotanga bastono.sceptro.skurĝi.stangeto.stango.svenbati.tabulo.tirso.trabo.vergo : pli-malpli longa, maldika, fleksebla bastono (aŭ fasketo datiaj); vergi: frapi, bati per vergo.
  iri.

  Eble rilatitaj:

  admonx, alumetx, bacilx, barx, bilardx, branĉx, laborx, montrx, pinglx, ŝux, vestx,