ambicio 1. Arda deziro akiri gloron, famon, honoron aŭ potencon: havi la ambicion fariĝi granda poeto; tiu granda armeo, kiu sen personaj ambicioj en plena harmonio pacience laboras (Z); ekzistas iaj laŭdindaj ambicioj.
 1. Celo de tia deziro: se la nova komitato ne plenumos la ambicion aŭ la dezirojn de kelkaj [...] (Z); lia sola ambicio estas la akademio.

 • ambiciulo
  Tiu, kiu havas ambicion.
  karieristo.
 • ambicia
  Havanta ambicion: ambicia oficiro, politikisto.
 • ambicii (tr)
  Esti, montri sin ambicia pri io: mi ne ambicias la gloron, nur la amon.
  aspiri; strebi.

 • Bona kaporalo revas esti generalo (rajtas esti ambicia). Ekzistas laŭdaj ambicioj. Havi la ambicion fariĝi ---. Lia ambicio estas ---. limon al sia senbrida ambicio. Lin spronas ega ambicio. Meti limon al sia senbrida ambicio.
  Akiri al si meritojn. Amasigi sur sin ĝojojn kaj honorojn. Ambicia, malhumila, "orgojla", aroganta, impertinenta, (povas esti :) oficisto, funkciulo, princo, rigardo, teniĝo, mieno, letero, tono. aroganta. artifiko. aspiri al io. Avanci pro merito. aventuristo. Avida je gloro, al laŭdoj. avido. celo. Ĉasi famon. deziro. emo. envio. esperi. Esti tenata en granda estimo, taksata kiel alte estiminda, grandvalora, alte aprecata. Fari profundan impreson. fervoro. Havi profundan estimon por iu. ideala. insideto. intencoj. intrigo. ĵaluzo. kabalo. kandidati. komploto. Kontentigi ĉiujn eĉ anĝelo ne povas. La aŭreolo de la sukceso. La multo da mono faris lin malhumila. Li estas la fiero de sia patro. Li ĝuas grandan aŭtoritaton super siaj kolegoj pro sia kompetenteco. Li ne estas homo ia ajn. manovro. memtrotaksa. Meriti estimon. Okupi altan situacion. Oni ne devas havi tro da konfido al si mem. pasio. pretendema. pretendoj. Promocii. Promocivica tabelo. Strebi, aspiri al grandaj faroj, pli altaj celoj. Triumfi super ĉiuj obstakloj, malfacilaĵoj.
  estimi. fama. fiera. honori. humila. kompetenta. meriti. rango. sukcesi.

  Iel rilatitaj:

  altx aspirx dezirx estimx famx fierx honorx humilx kapx kompetentx meritx rangx sukcesx super volx