brido

 1. Rimenaranĝo ĉirkaŭ la kapo de rajdo- aŭ tir-besto, por ĝin konduki k gvidi: la kompleta brido konsistas el la kaprimenoj, la mordaĵo k la kondukiloj; lasi al ĉevalo la bridon sur la kolo (ne plu gvidi ĝin).
 1. (f) Haltigilo, bremso: oni devas meti bridon al la reformemo (Z).
 • brideto
  En piano, rimeneto, kiu tiras la martelon malantaŭen post la frapo.
 • bridi (tr)
  1. Surmeti bridon al.
  1. (f) Moderigi, kvietigi, obeigi: eĉ se mi bridus en mia brusto tutan la koleron [...] (Z); bridi sian buŝon (Z).
   bremsi, butonumi, kateni, regi, teni.
 • bridado
  Ago bridi (pf).
 • duonbrido
  Brido sen mordaĵo.
 • malbridi
  1. Demeti la bridon de besto.
  1. [ MEDICINO >] Sekci ion, kio malhelpas normalan elfluadon: malbridi absceson.
 • nebridebla
  (f) Tro forta, por esti limigita: nebridebla fantazio.
 • senbrida (Z)
  1. Liberigita el brido.
  1. (f) Senmodera, senlima, tro libera: senbrida kolero, ambicio, fantazio, pasio.
 • senbridigi
  1. Demeti bridon.
  1. (f) Lasi plenan liberecon: la senbridigita popolo faris inter ili grandan (buĉadon) (Z).
 • buŝbridaĵo (Z) = mordaĵo.
 • kolbrido = duonbrido.
  brido

  brido


  Eble rilatitaj:

  barx, ĉevalx,