skui

*sku/i (tr)

 1. Rapide, abrupte kaj ripete movi ion tien kaj reen aŭ supren kaj malsupren: skui olivarbon, tapiŝon, koktelon; skui ies manon (por vigle saluti); kiel terhundo skuas raton [...] ; skui akvan solvaĵon kun etero (por apartigi substancon); tenu 24 horojn, ofte skuante, filtru (Z); la ŝarĝaŭtoj skuas la tutan straton; skuata de malglata vojo; la deklivoj kaj montetoj disfalas, kvazaŭ skuitaj de tertremo (Z); (f) vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas (Z); per tio ŝi estis iom skuita el siaj revoj (Z).
  agio 3, svingi, ŝanceli.
 1. Movi de dekstre maldekstren plurajn fojojn: nee skui la kapon (Z) (
  balanci); skui la voston (pp ĝoja hundo).
 1. Forte tremigi: la febro lin skuis (Z); ebrieco skuas liajn fingrojn.
 1. (f) Forte kaj grave tuŝi, krude emocii: ne skuu mian animon (Z); la klereco fortigis en la koro la sentojn nur por tio, ke ĝi skuu ilin per plej kruelaj suferoj (Z); tiu novaĵo evidente lin skuis.
 1. (f) Malfortigi, malfirmigi: la krizo skuis la ekonomion de ĉiuj landoj; tio danĝere skuis lian krediton; per tiu legato lia kredo je Dio estis grave skuita.
 • sin skui
  Skui siajn membrojn: la malseka hundo sin skuis; mi saltas kaj skuas min, por ke la tintiloj sonoru (Z); skuu vin! (ekagu).
 • skuo
  Unu el tiaj rapidaj, abruptaj, diversdirektaj movoj: la unua skuo de la tertremo okazis je la dua kaj dektri minutoj; ricevi cerban skuon (komocion); marfunda skuo.
 • skuado
  Ripeta aŭ longa ago de tiu, kiu skuas: restos tie postrikoltaĵo, kiel ĉe la skuado de olivarbo (X); li ne povis mastri la skuadon de siaj manoj.
 • skuiĝi
  Iĝi skuata: la malgranda grajneto skuiĝas (en tintilo); la tero forte skuiĝis (Z); skuiĝi de ridego, de febro, de frosto.
 • deskui
  Deigi per skuado: deskui kokosojn (Z); li faris gestojn kvazaŭ li volus deskui de si al pendantajn gutojn (Z); se iu ne akceptos vin, tiam, forirante el tiu domo, deskuu la polvon de viaj piedoj (N); ĝi kaptu la randojn de la tero, ke la malpiuloj deskuiĝu el ĝi (X).
 • disskui
  Disigi per skuoj: de tempo al tempo venis puŝego, kvazaŭ io intencis disskui la domon (Z).
 • ekskuo
  Senvola spasma kuntiriĝo de muskoloj, kaŭzita de subita emocio: ekskuo de surprizo, de teruro; la ekskuoj de raviĝanta kvakero.
 • elskui
  Eligi per skuo (j): elskui ĵetkubojn el sia mankavo, cindron el la pipo.
 • forskui
  Rapide kaj krude skui, por forĵeti: forskuu de vi la polvon (X); kiu forskuas sian manon, por ne preni subaĉeton (X); (f) forskui la juĝon (f: sin liberigi); forskui de si iun penson, ĉagrenon (B), ĉiujn ambiciojn (B); mi iom post iom forskuis la unuajn impresojn de timo kaj malĝojo.
 • forskuiĝi
  Iĝi forskuita: forskuiĝas la folioj (Z).
 • neskuebla
  Tiel firma, ke ki ne povas esti skuata: neskuebla apogo, roko; (f) neskuebla fido; Miaj decidoj estas neskueblaj (X).
 • senskue
  Glate, sen skuoj: la veturilo ruliĝis senskue; la negoco senskue efektiviĝas.
 • cerboskuo
  Forta skuo, difektinta la regulan funkcion de la cerbo.
 • fruktoskuo
  Maniero akiri la fruktojn de arbo: post la fruktoskuo de olivarbo (X).
 • terskuo
  ĉiu el la pli-malpli fortaj seismaj movoj en tertremo.
 • vostskuanto
  Motacilo.

  skui  miksi movi premi salti tiri traŭmato tremi turni

  Iel rilatitaj:

  agitx amortizx balancx baraktx bufrx jes kapx konsentx miksx movx premx saltx tirx traŭmatx tremx turnx