(tr)

 1. Varbi por politika, sociala, religia ks celo, ekscitante la sentojn: agiti la popolamason kontraŭ la reĝo; (abs) tio farus la impreson, kvazaŭ mi kaŝite agitas kontraŭ tiu aŭ alia partio (Z).
  propagandi, polemiki.
 1. Naski en animo sinsekvajn sentojn, kiuj ĝin mal kvietigas: ŝia spirito estis agitata de mallumaj antaŭsentoj. [VIDU] mal trankviligi, skui.
 1. [kemio] Skui likvon, ne movante la ujon.

 • magneta agitilo
  Malgranda cilindra magneto, kovrita de plasto (teflono) k rapide turnata per ekstera motoro kun magneto; uzata por agiti likvojn.
 • agitadi
  Agiti kutime aŭ longatempe: ĉiu E-isto havos la plenan eblon frutempe agitadi (Z).
 • agitado
  Agado de tiu, kiu agitas: li komencis vastan sisteman agitadon per publikaj paroladoj (Z); ili penas renversi tion, kion kreis la kongresoj, k per flanka agitado krei ion novan (Z); sub la influo de antaŭkongresa agitado (Z).
  kampanjo.
 • agitiĝo
  [medicino] Malsaneca ekscitiĝo de la sensoj aŭ sentoj.
 • agitilo
  [kemio] Stangeto, ĝenerale vitra, por agiti aŭ kirli likvon.

 • Eble rilatitaj:

  folix,