preciza

*preciz/a


ĝuste kaj klare difinita eĉ en la plej malgrandaj detaloj: preciza difino; precizaj kalkuloj (Z); precizaj informoj; donu al mi nur la precizan adreson (Z); (analoge) preciza horloĝo, pesilo.
ĝusta, neta, ekzakta.
 • precize
  En preciza maniero: precize je la oka horo (Z); ĉiu povas esperi, ke ĉio fariĝados precize laŭ liaj planoj (Z); respondu nur precize!; ŝi ne sciis ankoraŭ precize, ĉu ŝi povos vivi per dudek spesdekoj en tago (Z).
 • precizeco
  Klara, detala kaj severa difiniteco: precizeco de desegno, stilo, leĝo, kalkulo; kronometro de ega precizeco.
 • precizema
  Amanta kaj postulanta precizecon.
 • precizigi
  Fari ion preciza: precizigi la sencon de vorto (B); precizigo de la rolo de la Centra Oficejo (Z).
 • malpreciza
  Nur proks. ĝusta; ne klare difinita: malprecizaj projektoj.
  svaga.

  preciza


  akurata.alĝustigo.asidua.bagatelumi.ĉikani.delikata : precize farita; rompebla; bela; bongusta.determini : precize konigi al si, kio aŭ kia estas io ne jam konata(laŭ signifo, amplekso, kondiĉoj, nomo, enhavo.).determinita.difini : precize, sendubige klarigi aŭ priskribi ideon, vorton,taskon., menciante ecojn, kiujn ĝi havas kaj ne havas.diligenta.distinga.ekzakta : science ĝusta kaj preciza.ekzakta.fajli.faksimilo : preciza reproduktaĵo de skribaĵo aŭ desegno.fidela : kiu ĉiam helpas kaj defendas sian amikon; kiu neniam agaskontraŭ tiu aŭ tio; precize konforma.formala.formulo : difinita, preskribita esprimo; simbola skribformo en scienco(H2O estas la formulo por akvo); formuli: precize vortigi;formularo: papero kun demandoj precize formulitaj, apud kiuj oni skriburespondojn ankaŭ precize formulitajn.ĝusta, preciza, ekzakta, akurata.ĝusta.insisti.instrukcio : preciza indiko (ordono), kiel fari certan laboron;instrukcii: doni instrukcio(j)n.kaseto : kesteto aŭ ŝranketo precize adaptita al objekto(j) entenota(j)(instrumento, juveloj, manĝiloj, filmbendo, sonbendo.).klara.klaŭzo.kruda : neprilaborita, nepreparita; maldelikata; malpreciza.laŭlitere.laŭvorte.loyala.malgranda.nebula.nediskutebla.nekontestebla.nepra.neta.ordema.pedanto.postula.pozitiva.preciza : neniom pli, neniom malpli; tiel, kiel devas, kaj ne iometealimaniere.Pri kelkaj detaloj mi petos, ke ili estu redaktitaj iom pli precize.pri neniaĵoj harfendi.proksimume : ne precize; pli-malpli (proksim/um/e).protokolo : preciza skriba raporto pri kunveno aŭ okazaĵo; protokoli:skribi precizan raporton.puntiliema.recepto : preciza priskribo, kiel prepari ion (manĝaĵon, kuracilon.).rekte.senduba.senkondiĉa.severa.signifi : havi kiel precizan sencon; estu interpretata kiel.sincera.skizo : unua (prova, sendetala) desegnaĵo, poste pliprecizigota; unua(prova, sendetala) versio de skribaĵo; skizi: fari, prezenti skizon.strikta : tre precize alĝustigita; (vesto:) sen spaco inter la vestokaj la korpo; (regulo:) tre precize observenda, obeenda.trafa.trozorgema.vati.vera.zorgema.
  granda. justa. vero.

  Iel rilatitaj:

  akuratx ampleksx detalx fidelx grandx horloĝx justx nebulx proksimumx severx sincerx tempx trafx verx ĝustx