koloro

*kolor/o

 1. Aparta impreso, kiun faras sur la okulo la diversaj elementoj de lumradio, resenditaj de iu korpo sendepende de ĝia formo: la sep koloroj de la ĉielarko; haroj de nedifinita koloro (Z); iafoje per roza aŭ blua koloro brilis ia rubandeto (Z); perdi (Z), ŝanĝi (Z) la koloron; (la ŝtonoj) kuŝis tie en ĉiuj koloroj (Z); kiam nokto vualas, ĉiuj koloroj egalas (Z); primitivaj, sekundaraj (miksaĵo de du primitivaj), komplementaj koloroj.
  farbo. [VIDU] kolorefekto.
 1. (f) Aparta impreso, kiun faras sur la psiko ia okazaĵo: vi ne devas prezenti al vi vian situacion en tia nigra koloro (Z); sento de feliĉeco, kiu montras al ili ĉion kun la plej rozaj koloroj; prezenti ion sub falsaj koloroj; pentri projekton per plej belaj koloroj; de sama koloro, de sama valoro (Z).
 1. = sonkoloro.
 1. Karaktero de intelekta verko, produktata per la elekto de la priskribitaj scenoj, sentoj, de la detaloj, de la vortoj, de la sonoj ktp: la romantika, klasika koloro de teatraĵo, de sonato; la loka koloro (uzo de detaloj donantaj lokan etoson); la malofteco de la adjektivoj donas al lia lingvo tre kuriozan koloron; la laboro de la intelektuloj donis koloron kaj vivon al la kultivo (Z).
 1. [LUDOJ] ĉiu el la du grupoj de kart-emblemoj, la ruĝa (karoo kaj kero) kaj la nigra (piko kaj trefo): en multaj soliteroj oni devas alternigi la kolorojn, ne la emblemojn.
 1. [HERALDIKO] Atributo unu- aŭ du-kromata de la diversaj elementoj en blazono.
  farbo, metalo, pelto.
 1. [FIZIKO] Kvantumnombro de kvarkoj: la kolora ŝargo povas havi tri valorojn, nomatajn ruĝa, blua, kaj verda. [VIDU] spektro.
 • koloroj
  1. Rubandoj, vestpartoj ktp kun apartaj koloroj kaj portataj kiel simbolo de aneco al partio, klubo ks, k, mezepoke, de servado al damo: mi havu la rajton nomi min via kavaliro kaj porti viajn kolorojn (Z); vi devas alkudri al via mantelo flavajn ringojn aŭ ĉirkaŭligi vin per blustria skarpo, ĉar tio estas la koloroj de mia domo (Z); (f) homoj de ĉiuj politikaj koloroj.
  1. Distinga elekto de koloroj kaj de markoj, elektitaj de regno aŭ alia komunumo kaj montritaj de ties flago: la naciaj koloroj; hisi, flirtigi siajn kolorojn.
 • kolora
  Havanta koloro (j)n: laĉo da koloraj koraletoj (Z); hele kolora vizaĝeto; la kolora povo, forto (la povo de iu kolorilo aŭ pigmento komuniki sian koloron al aliaj materialoj, kun kiuj oni miksas ĝin).
 • kolori (tr)
  Doni al io ĝian koloron: la herbo verde koloras la kampojn (B); la kuŝiĝanta suno koloris la nubojn per ŝanĝaj makuloj; la aŭtune kolorita ĉirkaŭaĵo (Z); (f) la akompananta muziko koloras la tutan dialogon.
 • koloraĵo
  Kolora substanco.
 • koloraro
  [BELARTOJ] Tuto de la koloroj kutime uzataj de pentristo. SIN. paletro 2.
 • kolorigi
  Fari, ke io (ŝtofo, tolaĵo, papero ks) ricevu koloro(j)n per tinkturado aŭ surŝmirado: postesigno de la sango la plankon ankoraŭ kolorigis (Z); virŝafaj feloj ruĝe kolorigitaj (X); nigre kolorigita tablo (Z); la knabo kolorigis la turbon ruĝe kaj orkolore (Z); la farbisto kolorigis la muron blua; ŝi kolorigis (ŝminkis) siajn okulojn (X).
 • kolorigaĵo = kolor (ig)ilo.
 • kolor (ig)ilo
  Substanco, uzata por kolorigi.
  farbo, pigmento.
 • kolorigisto
  Homo, kies metio estas kolorigi la murojn de domo ks.
  farbisto, pentristo, ŝmiristo.
 • koloriĝi
  Alpreni, ricevi koloron: ŝia vizaĝo ĉarme koloriĝis ĉe tia konfeso.
 • koloristo
  Pentristo, kiu serĉas esprimon pli per la koloroj, ol per la desegno aŭ la lum-efektoj.
 • kolorkonserva
  Lumrezista.
 • kolor (o)metro
  Aparato por mezuri diversajn parametrojn de koloro, i.a. intenson, helon, puron, komponantojn.
 • kolor (o)metrio
  La fako pri la mezurado de la parametroj de koloro.
 • kolorriĉa
  Prezentanta abundajn kolorojn: ĝi estis kolorriĉa kiel vosto de pavo (Z); (f) li parolis pri la kolorriĉeco de Italujo (Z).
 • dukolora
  Prezentanta du kolorojn: dukolora presaĵo.
 • mult (a)kolora
  Prezentanta multajn kolorojn: multkoloraj teksaĵoj el Egiptujo (X); multkolora vosto de birdo (Z); (f) pecoj kun multkolora stilo (Z) (de diversaj aŭtoroj).
 • plurkolora
  Prezentanta plurajn kolorojn.
  bunta.
 • senkolora
  Ne (plu) havanta koloron: senkolora tabulo; senkolora likvo; senkolora vizaĝo; (f) tia senkolora oficiala parolo (Z); la senkoloreco de lia stilo; senkoloriĝi (pp ekz. teksaĵo, tapeto ktp); la antikvaĵoj, tiel palaj kaj senkoloriĝintaj! (Z).
 • transkolori
  Transdoni sian koloron al io submetita pro malsekiĝo: la ŝtofo ĉe la subbrako transkoloris la subŝtofon.
 • trikolora
  Prezentanta tri kolorojn: trikolora flago.
 • trikoloreto (Z)
  Trikolora penseo.
 • unukolora
  Havanta nur unu koloron: unuspeca kaj unukolora fadeno (Z).
  unutona, monokromata.
 • alikoloriĝi
  Ricevi alian koloron: pro la prilumado kelkaj nelumrezistaj substancoj alikoloriĝas.
 • belkolora
  Havanta plaĉan koloron: belkoloraj tapiŝoj (Z); ĉarma radio ĵetita sur la esencon de la ekzistado por ĝin belkolorigi (Z).
 • diverskolora, mikskolora
  Prezentanta diversajn kolorojn: diverskoloraj papilioj (Z), uniformoj (Z); libroj kun diverskoloraj kovroj (Z); perloj kaj diverskoloraj ŝtonoj (Z); mikskolora jako (Z), blazono (Z); diverskolore brodita silka tablotuko (Z); mikskolore pentritaj bildoj (Z); la belega diverskoloreco de la floroj (Z).
  bunta.
 • kongokoloraĵoj
  Vd Kongo.
 • sonkoloro
  [MUZIKO] Karaktero de sono, produktata de la harmonoj, kiuj akompanas fundamentan tonon, kaj varianta laŭ la speco kaj la kvalito de la instrumento aŭ de la voĉo.
  tembro.
 • strekkoloro
  [GEOLOGIO] Streko 2.
 • ŝanĝkolora
  Prezentanta ŝanĝiĝemajn kolorojn.
  muara.
 • RIM. 'Kolor' estas uzata kvazaŭ sufikso , por signifi koloron similan al tiu de la radike montrita objekto: brikkolora, ĉamkolora, fumkolora, kastankolora, lilikolora, naturkolora, *roz (o)kolora (f: aspektanta pozitive, ĝojige, optimisme) ktp.

  koloro


  blanka.blonda.blua.brila.bruna.bunta.diafana.farbo.flava.glacea.griza.haĉi.hela.iriza.kakia.Kiun koloron ĝi havas?.koloro.kvadratita.lazura, helblua.lila.malhela.nigra.nuanco.ora.oranĝ(kolor)a.pala.paletro.punca.purpura.rozkolora.rufa.ruĝa.skarlata.striita.verda.violkolora.
  rigardi

  Bildvortaro


  166-06 : malhelblua; ĉielblua; lazura
  166-01 -9 : buntaj koloroj
  166-01 : ruĝa
  166-02 : flava
  166-03 : blua
  166-04 : rozkolora
  166-05 : bruna
  166-07 : oranĝ(kolor)a
  166-08 : verda
  166-09 : viol(kolor)a
  166-10 , 11 : malbuntaj koloroj
  166-10 : blanka
  166-11 : nigra
  166-12 : adicia kolormikso
  166-13 : ruĝa bazkoloro
  166-14 : verda bazkoloro
  166-15 : blua bazkoloro
  166-16 : flava, mikskoloro el ruĝa kaj verda, komplementa koloro de blua
  166-17 : cejana; cejanblua, mikskoloro el blua kaj verda, komplementa koloro de ruĝa
  166-18 : malva (mikskoloro el ruĝa kaj blua, komplementa koloro de verda
  166-19 : subtraha kolormikso
  166-20 : malva bazkoloro
  166-21 : cejana bazkoloro
  166-22 : flava bazkoloro
  166-23 : blua, mikskoloro el malva kaj cejana, komplementa koloro de flava)
  166-24 : verda, mikskoloro el flava kaj cejana, komplementa koloro de malva)
  166-25 : ruĝa, mikskoloro el malva kaj flava, komplementa koloro de cejana)
  166-26 : sunspektro (koloroj de la ĉielarko)
  166-27 : grizoskalo; skalo de la grizoj
  166-28 : inkandeskaj koloroj

  Iel rilatitaj:

  afinx akromatopsix akromatx alizarinx batokromx bejx bildx bistrx blankx blondx blux brunx buntx cercidifilx daltonx dekstrinx diversx flavx grizx mantelx okulx palx rigardx rozx ruĝx salx verdx vitrx ŝanĝx