blua

 1. Sam· kolora kiel taga sennuba ĉielo: bluaj okuloj (Z); blua cejano, vinko; sur mallume blua maro montriĝis blankaj velŝipoj (Z); blua papero, krajono, rubando; blua kitelo, laborvesto.
 1. Distingiĝanta per tia (proksimuma) koloro: blua sango (nobela); la blua rubando (insigno de la plej rapida transnavigado de iu oceano); [ MEDICINO] la blua malsano (nomo de denaskaj afekcioj, kaŭzataj de misformiĝoj de la koro aŭ de la dikaj vaskuloj, k donantaj bluan nuancon aŭ bluetan koloron al la haŭto.
  cianozo); [VIDU] blua infano; Ka

estis tute blua de malvarmo (Z). [VIDU] barbo, ŝtrumpo.
 • Blua
  Nomepiteto de kelkaj geografiaĵoj: la Montoj Bluaj (en Usono: 82°U 36°N; en Aŭstralio: 150°E, 34°S); la Nilo Blua (elfluanta el Etiopio: 32°35'E, 15°36'N); la Rivero Blua (SIN. Jangzio).
 • bluo
  Koloro aŭ farbo blua: Prusa, marista, ĉiela bluo; lesiva bluo (farbo, kiu donas al la tolaĵo pli blankan nuancon).
 • bluaĵo
  Io blua: la vejnoj faris bluaĵon sub la delikata haŭto; bati bluaĵon al iu (Z) (kontuzon); havi bluaĵon sub la okulo (Z).
 • blueta
  Nur proks. blua: li flugis al la blueta Mediteranea Maro (Z).
 • bluigi
  Fari blua: bluigi akvon per metilenbluo; la lipoj de Horus (mortanta) bluiĝis (B).
 • akvoblua (Z)
  Blua kiel akvo.
 • alkalbluo
  [KEMIO] Blua koloraĵo, uzata kiel indikanto.
 • cejanbluo
  Bluo simila al tiu de cejano.
 • metilenbluo
  Intense blua koloraĵo, malforte antisepsa.
  blua

  blua


  apenaŭ kuirita bovsteko.ardezblua.cejano.Esti tute blua de malvarmo.Havi bluaĵojn sub la okuloj ; blue kadritajn okulojn.La blua malsano (blua infano).lazura, hel'blua.marista bluo.novulo, novbakito, novsoldato, rekruto.Okuloj bluaj kiel ĉielo.prusa bluo.timego.
  koloro.

  Iel rilatitaj:

  MEDICINO akrocianozx akvx alkalx blankx cejanx cianx farbx kolorx marx prusx ĉielx ŝtrumpx