baki

[kuirarto] Fari taŭga por la destinita uzado, malmoligante en forno: baki brikojn; ne la dioj mem bakas la potojn (Z) (ne zorgas pri bagateloj); [kuirarto] baki panon, kukon, picon, viandon; (f) diversaj rapide bakitaj k rapide mortantaj projektoj (Z).
kuiri, friti, grateni, rosti, bak·pleto, bakpulvoro.
 • bakado
  Ago de iu, kiu bakas: la bakado de spongokuko estu malrapida.
 • bakaĵo
  ĉia bakita manĝaĵo (bulkoj, pastecoj ktp).
 • bakejo
  1. ĉambro, destinita por la panfarado.
  1. Panvendejo.
 • bakisto
  Metiisto, kiu bakas panon, kukojn ktp.
 • bakujo
  1. Volba masonaĵo, en kiu oni bakas panon k.a.
  1. Metala kesto, samcele uzata, hejtebla per gaso aŭ elektro: bakujo kun porda fenestreto.
   forno.
 • duonbakita
  Ne sufiĉe longe bakita.
 • novbakita
  1. ĵus elirinta el la forno.
  1. (f) ĵus elirinta el la lernejo; freŝdate akirinta scion: novbakita esperantisto.
 • rebaki
  1. Duafoje baki: rebaki biskvitojn, poton.
  1. (f) Rekomenci la elfaradon de io: mi devis rebaki la tutan verkon (Z).

  Bildvortaro

  251 : Bakejo


  251-01 -60 : vendejo de bakejo (pan- kaj kukovendejo)
  251-01 : vitrina vendotablo
  251-02 : vendistino
  251-03 : pano (rondpano)
  251-04 : panmolo
  251-05 : pankrusto
  251-06 : panpinto, panfino
  251-07 -18 : panspecoj
  251-07 : platpano
  251-08 : plurgrena pano
  251-09 : longa pano, pano el sekalo kaj tritiko
  251-10 : blanka pano
  251-11 : branpano
  251-12 : kristnaska pano, kukopano
  251-13 : bastonpano
  251-14 -18 : plenvalora kaj biopano
  251-14 : sekala branpano
  251-15 : plengrajna sekalpano
  251-16 : sezama linpano
  251-17 : speltopano
  251-18 : avenpano
  251-19 -22 : bulko
  251-19 : plurgrena longa bulko
  251-20 : tritika bulko
  251-21 : bastonbulko
  251-22 : sekala bulko
  251-23 -52 : kukobakaĵoj
  251-23 : kremrulaĵo
  251-24 : pasteĉa folipastaĵo
  251-25 : biskvitrulaĵo
  251-26 : torteto
  251-27 : kremaĵkuko
  251-28 -31 : tortoj
  251-28 : fruktotorto
  251-29 : fromaĝtorto
  251-30 : kremaĵtorto
  251-31 : tortopleto
  251-32 : meringo
  251-33 : kremaĵa benjeto
  251-34 : batita kremo
  251-35 : Berlina benjeto
  251-36 : porkorelo
  251-37 : kumina stangeto
  251-38 : franca kornobulko; farĉita kornobulko
  251-39 : pelvokuko, potkuko
  251-40 : kestokuko kun ĉokolada tego
  251-41 : amanda biskvito
  251-42 : negrokapo; ĉokolada tegita ŝaŭmaĵo
  251-43 :: makarono
  251-44 : spiralkuko
  251-45 : nigra-blanka kuko
  251-46 : laktopano
  251-47 : plektita bulko
  251-48 : Frankfurta kronkuko
  251-49 : pletkuko
  251-50 : krakeno
  251-51 : vaflo
  251-52 : turkuko
  251-53 -60 : enpakitaj bakvaroj
  251-53 : tortofundo
  251-54 : plenkorna pano
  251-55 : pumperniklo
  251-56 : krakpano
  251-57 : mielkuko
  251-58 : faruno (tritika faruno)
  251-59 : gisto
  251-60 : biskvito
  251-61 -93 : bakejo
  251-61 : pastomiksilo
  251-62 : farunpesilo, ujpesilo
  251-63 : knedmaŝino
  251-64 : kovrilo
  251-65 : knedbrako
  251-66 : knedujo
  251-67 : pastoetenda maŝino
  251-68 : liverbenda tablo
  251-69 : bat- kaj kirlomaŝino
  251-70 : kirlilo
  251-71 : pastopartiga kaj -rondiga maŝino por bulkoj kaj etbakaĵoj
  251-72 : formdona plato
  251-73 : panpretiga instalaĵo
  251-74 : pastopartigilo por porciigo de pasto
  251-75 : suprenlivera bendo
  251-76 : rond- kaj langformada maŝino
  251-77 : eliga plato
  251-78 : bulkopretiga instalaĵo
  251-79 : enŝuta funelo
  251-80 : kapmaŝino (pastopartiga kaj - ormada maŝino)
  251-81 : antaŭfermentiga instalaĵo por rondaj kaj longrulitaj produktoj kun ŝtanciloj kaj tranĉiloj
  251-82 : eliga liverbendo
  251-83 -85 : grasbaka instalaĵo
  251-84 : grasujo
  251-85 : fermentiga ŝranko
  251-86 : bakforno
  251-87 : bakpleta ĉareto
  251-88 -89 : etaĝa bakforno
  251-89 : fornoklapo
  251-90 : fermentigilo
  251-91 : bakisto
  251-92 : pastaĵoŝovilo
  251-93 : pastaĵo

  Iel rilatitaj:

  biskotx biskvitx brikx farx fornx fritx gratenx hejtx kahelx kuirx kukx panx pastx pletx rostx terpomx viandx