adepto


  1. Majstro en alkemio.
  1. Persono inicita en sekton aŭ doktrinon k konanta ĉiujn ties sekretojn.
  1. (f) Persono

a) sin okupanta pri malfacila aŭ nekutima arto aŭ scienco; :%
b) aliĝinta al iu idealo, vivmaniero ks, k aktivanta por ĝi: se Volapük akiris certan nombron da adeptoj, tio okazis nur tial, ke [...] (Z); E. estas lingvo havanta jam multajn adeptojn en diversaj landoj (Z).
ano, aliĝinto, disĉiplo, partiano, esotera, okulta

Vortoj uzitaj en la sama kunteksto:

ano
aliĝinto
disĉiplo
zeloto

Eble rilatitaj:

asocix,