majstro

*majstr/o

 1. En la iamaj korporacioj, tiu, kiu pruvis sian sperton per tiucela ellaboritaĵo, estis akceptita de la aliaj korporaciestroj kiel egalulo, kaj rajtis dungi submajstrojn kaj metilernantojn: koniĝas majstro laŭ sia verko (Z); la masona majstro (Z); ĉi tie li trovis germanan majstron, kiu donis al li laboron (Z); la majstroj-kantistoj (fama germana gildo); (f) li estas majstro en aferoj de koloroj (Z) (tre sperta); trovi en iu sian majstron; konfesi iun sia majstro (rekoni ties superecon).
 1. Korporacie aŭ leĝe konfirmita specialisto: majstro-pafisto majstro-botisto; majstro-piloto.
 1. Respekta titolo donata de disĉiploj al ilia instruanto: la Eternulo ekstermos el la tendoj de Jakob majstron kaj disĉiplon (X); ĵuri per la parolo de la majstro; (abs) la Majstro.
 1. Granda artisto (precipe pp pentristoj): muzika majstro; la malnovaj majstroj (pentristoj inter la 13a kaj 17a jc); la majstro de (formulo, per kiu oni montras al anonima pentristo, aldonante la nomon de urbo aŭ de pentraĵo).
 1. Titolo de diversaj religiaj universitataj aŭ honoraj oficoj: la majstro de la ceremonioj; la granda majstro de la Universitato, de la Malta Ordeno, de la Templanoj.
 1. La plej alta el la tri framasonaj rangoj en la ordinaraj loĝioj: (f) la Majstro de l' mondo (Dio).
 • majstra
  Inda je majstro: majstra verko; (ironie) majstra prediko, ĝis nun! (Z); majstre ĉizita ligno (Z).
 • majstri
  1. (ntr) Esti eminenta pri io: li majstras en elokventeco.
  1. (tr) Primajstri.
 • majstraĵo
  Objekto, en kiu la elfarinto pruvis sian majstrecon: majstraĵo de [...] bongusto (Z).
 • majstreco
  Titolo, kvalito de majstro.
 • majstreca
  Inda je majstreco: tridekkelk jara virino kun majstreca hartubero malantaŭ la kapo (Z).
 • majstriĝi
  Iĝi majstro.
 • majstrino
  Virino, kiu majstras: la dancistino asertis, ke ŝi estas en ĉiu rilato majstrino (Z).
 • majstroverko
  Vd verko.
 • primajstri (tr)
  Uzi, kiel majstro: la fortojn de la naturo oni devas primajstri sekrete (Z); li primajstras la poezian lingvon.
 • *submajstro
  1. Laboristo, kiu faris sian lernotempon, kaj por plispertiĝi migris ordinare tra la tuta lando, aŭ eĉ fremdlande: ŝuista submajstro (Z); fari sian submajstran vojaĝon (Z).
   laborestro, submastro.
  1. La meza el la tri framasonaj rangoj.
 • skermomajstro
  Vd skermi.

  majstro


  Iel rilatitaj:

  adeptx aŭtorx doktorx loĝx verkx