kesto

*kest/o

Ujo, ordinare ligna, en formo de orta paralelepipedo: ligna kesto kun fera garnaĵo (Z); helpu al la sinjoro porti lian keston kun farboj (Z); municia kesto; kesto por karbo (B); kesto de almozulo; [BIBLIO] Kesto de atesto (kie estis gardataj la Tabeloj de Interligo).
kasono, kofro, skatolo.
 • kesteto
  Malgranda kesto, skatolo: muzika kesteto (Z); en sia tualeta kesteto ŝi havis [...] (Z); la orajn objektojn metu en kesteton (X).
 • elkestigi
  Elpreni el la entenanta kesto.
 • enkestigisto
  Tiu, kies metio estas enpaki objektojn en keston, por ke ili ne difektiĝu de la transportado.
 • abelkesto
  Vd abelo.
 • almozkesto
  Kesto en preĝejo kaj samspecaj lokoj, destinita ricevadi almozojn.
 • cigarkesto
  Kesto, en kiu oni konservas cigarojn.
 • fiŝkesto
  Truhava kesto, por teni la fiŝojn vivantaj en akvo.
 • florkesto (Z)
  Ligna kesto, en kiu oni kreskigas florojn.
 • fojnokesto
  Kesto, remburita per fojno (iufoje per papero), en kiun oni metas kuirpoton, ke la varmo ne perdiĝu kaj la kuirado daŭru sen fajro.
 • fornokesto
  Bakujo.
 • horloĝokesto
  Granda ligna kesto, kiu entenas la mekanismon de horloĝo.
 • ilkesto
  Kesto por konservi ilojn.
  ilujo.
 • kiraskesto
  Fortika, kirasita kesto, por enteni valoraĵojn.
 • latkesto
  Aĵura kesto el latoj, por transporti legomojn k.a.
 • leterkesto
  Kesto ĉe la pordo aŭ enirejo de domo, kien la poŝtisto demetas la leterojn paketojn ks. SIN. leterskatolo.
 • monkesto
  Kaso.
 • montrokesto
  Per vitro provizita kesto, por elmontri objektojn, ekz. en muzeo.
 • poŝtkesto
  Granda kesto, en kiun la publiko enmetas la ekspedotajn leterojn ks.
 • relikvokesto
  Vd relikvo.
 • sablokesto
  Sablujo 3.
 • sidkesto
  Kesto troviĝanta sub la seĝo de veturilo: sidkestoj de kaleŝo (Z). [VIDU] boko.
 • skeletkesto
  Kesto el lignaj latoj, kunnajlitaj kun regulaj interspacoj.
 • sonkesto
  Tiu kava parto de la korpo de akustika instrumento, kiu per resonanco plilaŭtigas la sonon. SIN. resonanca skatolo.
 • ŝranko-kesto
  Malnova meblo, speco de longa, malalta kesto, kiun oni uzis kiel ŝrankon.
 • tipkesto
  Kesto, en kiun la kompostistoj ordigas la tipojn.
 • *tirkesto
  Kesteto, ingigita en ŝranko, tablo, komodo kc, kaj laŭvole eltirebla: elŝovi tirkeston (Z).


  abelkesto. bankkesto. desegnoteko. enfermi. enŝlosi. kalabaso. kaseto : kesteto aŭ ŝranketo precize adaptita al objekto(j) entenota(j) (instrumento, juveloj, manĝiloj, filmbendo, sonbendo.). kasono. kiraskesto. knedujo. kofro. komodo. leterkesto. monreservo. monŝranko. pakaĵo. pankesto. poŝtkesto. skatolo. sonkesto. ŝranko. tirkesto. trezoro. ujo. valizo.
  banko. brusto. fako. poŝo. sako.

  Iel rilatitaj:

  bankx brustx cedrelx fakx fiŝx montrx poŝx sakx skatolx ŝrankx