hela

*hel/a

 1. Donanta aŭ ricevanta fortan vivan lumon: en hela luma tago (Z); hela fajro (B), ĉielo, ĉambro, vetero; en la tago ni vidas la helan sunon (Z); la domo forbrulis en helaj flamoj (Z); buklaro la hela (Z) (blonda); jam fluegas la hela sango (Z); sur la hela fono lumigata de la lampo aperis [...] (B); la steloj hele lumis (Z); hele stelluma printempa nokto (Z).
  brila, klara 1, luma, serena.
 1. (pp farboj) Enhavanta multe da blanko: hela ruĝo (skarlato); hela bluo de la ĉielo; hele flava; atlaso helkolore brodita (Z).
  pala.
 1. Vigle, akute sonora: la laŭta, hela voĉo de la koko (Z); Dio donu, ke via voĉo ne estu perdinta sian helan sonoron! (Z); la vizaĝoj kaj voĉoj fariĝadis helaj (Z) (pro gaja humoro); hele sonantaj trumpetoj.
  akra, klara 2.
 • helo
  [ASTRONOMIO] Intenso de la luma energio de stelo aŭ alia astro: ŝajna helo (tia, kia ĝi aperas al Tera observanto); absoluta helo (la tuta energio, elradiata de stelo aŭ alia astro).
  magnitudo.
 • heleco
  Eco de io hela: ni havas helecon nokte, kiam brilas luno (Z).
 • heligi
  Fari ion hela: brila lumo heligis la ĉambron; (f) mirinda lumo heligis la plej internajn korfaldojn; heligi fotografaĵon per bano.
 • heligo
  [FOTOGRAFIO] Procedo por malpliigi la kontrastojn de negativo.
 • heliĝi
  Iĝi hela: heliĝas la vetero; lia zorgoplena vizaĝo heliĝis je ŝia vido.
 • disheligi
  Skui tiel, ke la flamoj heliĝas: disheligu la fajron! (Z).
 • malhela
  1. Malforte lumanta: malhela nokto vetero, arbaro, karcero; la malhela kurteno forŝiriĝis de antaŭ la ĉielo (Z); malhele fluadis la rivero.
  1. Enhavanta malmulte da blanko, intense kolora malhela ruĝo (karmezino); malhela verdo de l' furioza maro; malhele blua robo.
 • malheligi
  Fari ion malhela: la eklipso malheligis la tutan ĉielon; iom malheligita flavo; la fatala sciigo malheligis la ĝojan feston.

  hela


  brili.klara.luma.pala.serena.hela.obscura.
  certa. pura.

  Iel rilatitaj:

  bierx brilx certx noktx palx purx vesperx veterx vizaĝx