figuro

*figur/o

 1. Videbla ekstera formo de estaĵo: la figuro de Marta, kiu enpense estis iom klinita antaŭen, rektiĝis (Z); tiu figuro estis sia propra figuro, reflektita en la spegulo (Z); tiu ĉi rigardo laŭkuris de la piedoj ĝis la kapo la gracian figuron de la instruistino (Z); ŝia tuta figuro estis senmova (Z); (f) li estas grava figuro de la angla literaturo.
 1. Belarta objekto, prezentanta, reproduktanta estaĵon: Abraham disbatas la figurojn de la idoloj (Z); la figurojn de iliaj dioj disbatu (X); ludkartaj figuroj (reĝo, reĝino kaj fanto).
 1. Kunigo de linioj, punktoj kaj surfacoj: geometriaj figuroj.
  diagramo, grafikaĵo.
 1. [BELETRO] Procedo, kiu igas la penson pli frapa, reliefigante la esprimon: oni distingas la literfigurojn, la sonfigurojn, la vortfigurojn, la frazfigurojn, la ritmofigurojn, la stilfigurojn, la parolfigurojn k.a.; retorika figuro.
  metaforo, tropo.
 1. [MUZIKO] Aparta, signifa notgrupo, melodia aŭ ritma.
  frazo 3.
 • figura
  Rilata al figuro:
  1. figura arto (figuri abstrakta);
  1. figura senco (ne la propra, laŭlitera senco); figure uzata vorto.
 • figuri (tr)
  1. Prezenti, reprodukti formon, figuron de estaĵo aŭ objekto: la statuo, pentraĵo, bildo figuras personon, leonon, floron, vazon.
  1. Prezenti la aspekton de, roli per sia eksteraĵo: li ne figuras en tiu filmo.
   aktori, pozi.
 • figurado
  Ago de tiu, kiu figuras.
 • figuraĵo
  Io figurita.
  bildo, desegnaĵo, ilustraĵo.
 • figuranto
  [SPEKTAKLO] Aktoro, kiu ne gravas por la intrigo kaj prezentas nur neparolantan figuron: vivanta bildo, en kiu partoprenis ĉirkaŭ cent figurantoj (B); organizi la figurantaron de baleto, revuo, efekta teatraĵo. SIN. statisto.
 • figureto
  Malgranda figuro (statueto, ornamaĵeto prezentanta beston ktp).
 • antaŭfiguri
  Anticipe figuri: iuj teologoj asertas, ke la Malnova Testamento antaŭfiguras la Novan.
 • misfiguri
  Prezenti sub malbona aspekto la figuron de iu aŭ io.
 • transfiguri
  Doni pli brilan, noblan figuron: la ĝojo lin transfiguris.
 • transfiguriĝo
  [KRISTANISMO] Alpreno de glora supernatura aspekto far Jesuo, kaj tion memoriganta festo (6an de Aŭg.).
 • belfigura
  Prezentanta belan figuron: belfiguraj komizoj altiras la aĉetantinojn (Z).
 • ĉifonfiguro (Z)
  Birdotimigilo kun proksimuma figuro de homo.
 • frazfiguro
  Lingvofiguro, koncernanta la sintakson. [VIDU] anakoluto, elipso, enalago, hipalago, hendiadino, inversio, pleonasmo, silepso, zeŭgmo.
 • literfiguro
  [BELETRO] Lingvofiguro, koncernanta la fonetikon. [VIDU] aferezo, apokopo, dierezo, krazo, metatezo, sinkopo, sinerezo, tmezo.
 • parolfiguro
  Lingvofiguro, koncernanta la parolarton. [VIDU] aposiopezo, apostrofo, eksklamacio, enumeracio, epanortozo, epifonemo, gradacio, ironio, koncedo, pretericio, prolepso, prozopopeo.
 • sanktfiguro
  Ikono: sanktfigurojn (iu) ornamas kaj homojn malamas (Z).
 • stelfiguro
  Konstelacio.
 • stilfiguro
  [BELETRO] Lingvofiguro, koncernanta stilistikon. [VIDU] antitezo, enantiozo, eŭfemismo, hipalago, hiperbolo, litoto, oksimoro.
 • ŝakfiguro
  [LUDOJ] ĉiu el la ŝakpecoj, kiuj povas moviĝi en ĉiuj direktoj (reĝo, damo, ĉevalo, kuriero, turo), kontraste al la peonoj.
 • tutfigure
  Tiel, ke la tuta figuro estas prezentita: li estis skulptita tutfigure.
  busto, kapo.
 • vortfiguro
  [BELETRO] Lingvofiguro, koncernanta la semantikon. SIN. tropo. [VIDU] antifrazo, antonomazio, katakrezo, metaforo, metonimio, perifrazo, sinekdoko.

  figuro


  Iel rilatitaj:

  anaforx antaŭ antifrazx antitezx antonomazix asonancx bosx damx desegnx formx teatrx timx ĝardenx