ŝaŭmo

*ŝaŭm/o

 1. Svarmo da veziketoj kunformiĝantaj el boligata, forte kirlata aŭ fermentanta, likvo: la altaj ondoj estis kovritaj de blanka ŝaŭmo (Z); forblovi la ŝaŭmon de glaso da biero; kirli ovoblankon al ŝaŭmo.
 1. Iom simila aspekto de la salivo aŭ ŝvito de ekscitita besto aŭ frenezulo: kurĉevaloj kovritaj de ŝaŭmo; spirito konvulsiigas lin kun buŝa ŝaŭmo (N); (f) kun ŝaŭmo sur la buŝo mi kuras hejmen (Z).
 1. (f) Io malsolida, senenhava: malaperos Samario, kiel ŝaŭmo sur la supraĵoj de akvo (X); lia tuta parolado estis nur ŝaŭmo.
 • ŝaŭma
  Prezentanta ŝaŭmon: ŝipoj, trenante post si longan ŝaŭman postsignon (B); ŝaŭma vino, omleto.
 • ŝaŭmi (ntr)
  1. Eligi ŝaŭmon: cidro, ĉampano ŝaŭmas; la ondoj ŝaŭmis kontraŭ la roko; [KEMIO] kiam acido atakas iujn substancojn, ĝi ŝaŭmas; (pp salivo) koleraj vortoj puŝiĝis el lia ŝaŭmanta buŝo (Z); ŝaŭmi pro furiozo (B).
  1. Abundi je vigleco, viveco: Babilono, kie la vivĝojo ŝaŭmis en la templo de la dioj (Z); ĉie la vivo ŝaŭmas (B).
 • ŝaŭmado
  Stato de likvo, kiu ŝaŭmas: la ŝaŭmado de la torento.
 • ŝaŭmaĵo
  1. [KUIRARTO] ŝaŭmeca deserto aŭ antaŭdeserto, preparita el kremo kaj ovoblanko kirlitaj: ĉokoladoŝaŭmaĵo.
  1. [KUIRARTO] Similkonsista manĝaĵo nedolĉa: tinusŝaŭmaĵo.
 • ŝaŭmigi
  Fari, ke io ŝaŭmu: ŝaŭmigi ĉampanon.
 • ŝaŭmigilo
  [KUIRARTO] Ilo por bati ovojn aŭ kremaĵon ĝisŝaŭme.
 • disŝaŭmiĝi
  Foriĝi, malaperi kiel ŝaŭmo: niaj klopodoj vane disŝaŭmiĝis.
 • senŝaŭmigi
  Forigi de io la ŝaŭmon: senŝaŭmigi supon.
 • senŝaŭmigilo
  [KUIRARTO] Granda kulero kun truoj por forigi ŝaŭmon flosantan sur likvo.
 • marŝaŭmo
  1. ŝaŭmo de forte kirlata maro.
  1. [GEOLOGIO] Sepiolito.
 • metalŝaŭmo
  Skorio.

  ŝaŭmx


  Iel rilatitaj:

  akvx bavx bierx bobelx bolx cibetx eferveskx flux kuirx materialx ovx vinx