reto¹

*ret/o¹

 1. Teksaĵo el ŝnuroj, fadenoj ks, interplektitaj kun grandaj interspacoj: la pilko trafis en la reton (ĉe teniso); pluvombreloj kaj ĉapeloj balanciĝadis en la reto supre ĉe la plafono de la kaleŝo (Z); sako el reto.
  maŝaro.
 1. Tia teksaĵo de diversaj formoj kaj de pli-malpli grandaj dimensioj, uzata por kapti bestojn: reto por papilioj; mi ĵetos sur ilin mian reton, kiel birdojn de la ĉielo mi tiros ilin malsupren (X); mi sternos mian reton kontraŭ li (X); (f) la ludo de l' aktoroj estu reto, por kapti konsciencon de la reĝo! (Z); la trompistoj elteksis reton ĉirkaŭ via kapo (Z); tiuj kelkaj scienculoj, kiuj lasis sin entiri en reton (Z); virina rideto pli kaptas ol reto (Z); kontraŭ iliaj ruzaj retoj ni avertas (Z).
 1. Tia teksaĵo de grandaj dimensioj, uzata por kapti fiŝojn: la reto estis apenaŭ ĵetita en la akvon, oni jam tiradis plenajn ĉarojn da haringoj! (Z); li vidis du fratojn en la ŝipeto, riparantajn siajn retojn (N); la tinusoj rompis la retojn.
 1. Aranĝo de interkruciĝantaj linioj kun interspacoj, iel simila al tia teksaĵo: reto de vejnoj; reto de atomoj en kristalo; streĉi super la unuaj tranĉeoj ŝtalan reton da pafaĵoj; (f) reto da intrigoj (B); la reto de la interimplikitaj interesoj. [VIDU] retostomako.
 1. Sistemo de konektoj aŭ komunikiloj: fervoja, ŝosea, kanala, telefona, komputila reto; reto de akvoduktoj.
 1. Aro da personoj, kiuj interligiĝas por komuna agado: la societoj esperantistaj formas unu vastan reton, kiu etendiĝas super ĉiuj landoj (Z); tiu aŭtomobila firmo disponas reton da agentoj en la tuta lando; reto da spionoj, da rezistantoj.
 1. [MATEMATIKO] ĝeneraligita vico, kiu servas kiel vico en nemetrikaj topologiaj spacoj.
  filtrilo 4.
 • enĉela reto, endoplasma reto
  [BIOLOGIO] (pp eŭkariotaj ĉeloj) Sistemo de membranoj, formanta saketojn kaj tubetojn, kiu rolas en la produktado de novaj membranoj (i.a. por fari vakuolojn) kaj sintezo de makromolekuloj: enĉela reto glata (sen ribosomoj), malglata (kun surmembranaj ribosomoj).
 • retaĵo
  1. Laboraĵo el reto: seĝo kun kana, pajla retaĵo.
  1. Filigrano.
 • enretiĝi
  Kaptiĝi en reto: (f) vi enretiĝis per la vortoj de via buŝo (X).
 • Interreto
  [KOMPUTIKO] Tutmonda komputila reto: nova apliko de Interreto.
 • bazarreto
  Sako el reto, por porti paketojn.
 • dratreto
  Reto el dratoj: dratreta ŝirmilo antaŭ fajrujo.
 • flamreto
  Aĵo por bone teni tro malgrandan kaserolon super la flamo de gasforno.
 • ĵetreto
  Fiŝkapta reto konusforma, kun plumbaĵoj, kiun oni mane ĵetas.
 • harreto
  Fajna reto, uzata precipe de virinoj por kunteni la harojn.
 • nutroreto
  [EKOLOGIO] Nutroĉeno.
 • skrapreto
  Trolo.
 • telefonreto
  Tuto de la telefonaj lineoj en unu urbo, regiono, aŭ apartenantaj al unu societo.
 • tinusreto
  Speciala reto, por la kaptado de tinusoj.
 • trenreto
  Sejno.
 • ret/o²
  [HISTORIO] Ano de gento, kiu loĝis en Retio.
 • Retio
  Romia provinco, responda al Friulo, E Svislando kaj Tirolo.
 • reti-romanĉa
  [LINGVOSCIENCO] Koncernanta la U kaj C parton de la retia dialektaro.

  reto


  inter'reto.komputila reto.Lasi sin entiri en reton.loka reto.malloka reto.Teksi, streĉi reton kontraŭ iu.transita reto.vojreto.
  informi. kapti. trafiko.

  Iel rilatitaj:

  aranex fiŝx informx kaptx sakx tegenarix trafikx vagonx ĝardenx ŝtrumpx