mendi

*mend/i (tr)

Postuli, ke iu faru ian poste pagotan servon aŭ liveru ian poste pagotan komercaĵon: mendi veston al tajloro; mendi karbon, meblojn; mendi ĉambron en hotelo: mendi kotleton en restoracio (B); vi jam de longe kurus mendi por li uniformeton (Z); mendi sidlokojn en aviadilo, en teatro; mendu atendu (Z) (senfine atendu); la 4 mendintoj pagis (Z); grandan dankon pro la menditaj 50 ekzempleroj (Z).
 • mendo
  Ago de tiu, kiu mendas: ĉu venis nenia mendo?, la mendojn mi plenumis (Z); la mendoj ne kovras eĉ la koston de la anoncoj (Z); fari mendon de unu loĝio. [VIDU] mendolibro.
 • mendadi
  Regule, laŭbezone mendi, precipe pp homgrupo, societo, publiko.
 • mendado
  [FINANCO] Tuto de la mendoj pri varoj aŭ servoj, kiujn la konsumantoj kapablas akiri en difinita tempo kaj je difinita prezo.
  postulado, ofertado.
 • mendilo
  Surskribota folio por mendi.
 • antaŭmendi
  Mendi (libron, albumon ks) antaŭ la eldono: la antaŭmendantoj ĝuos rabaton de unu triono.
 • malmendi
  Nuligi mendon.


  Fari mendon de unu loĝio ĉe la unua balkono. Leĝo pri ofertado kaj mendado.
  liveri : havigi aĉetitan objekton al la aĉetinto; alporti menditaĵon, poŝtaĵon. postuli.
  aĉeti. komerci. merkato.

  Iel rilatitaj:

  abonx antaŭ aĉetx komercx librx merkatx ofertx pagx