krii

*kri/i

 1. (ntr) Eligi laŭtajn akrajn voĉosonojn: krii de doloro (B); krii el (Z), per la tuta gorĝo (Z); infano ne krias, patrino ne scias (Z); kriu eĉ raŭke, sed kanti ne ĉesu (Z) ( [VIDU] neceso); koko krias fiere, sed ne danĝere (Z); inter lupoj kriu lupe (Z); (analoge) la vento krias tra la korta pordo (Z).
  bleki.
 1. (ntr) Eligi tiajn sonojn, por protesti, aŭ alvoki: jen mi krias pri maljusteco, sed ne ricevas respondon (X); urbanaro krias pri venĝo (Z); (f) la voĉo de la sango de via frato krias al Mi de la tero (X); krianta erarpaŝo (Z), maljustaĵo (Z); kriantaj koloroj.
  voki.
 1. (tr) Diri per laŭta akra voĉo: ŝi kriis al ŝi: kriu, mia filino? (Z); ĉiuj tri hundoj dancis antaŭe kaj kriis 'Hura!' (Z); lasu ilin krii kion ili volas! (Z); li kriis al la ĉevaloj, ke ili haltu (Z); ŝi kriis al la infano forkuri; voĉo de krianto en la dezerto (X) ( [VIDU] dezerto); krii alarmon (Z), helpon (Z), fajron.
 • krio
  Laŭta subita sono de la voĉo: eligi krion (Z); Haltu!-eksonis terura krio el la amaso (Z); ĝis la unua krio de la koko (Z); mia krio atingis Liajn orelojn (X); minacaj krioj (Z); (f) la lasta krio de la modo.
 • kriaĉi (Z)
  Krii tre malagrable.
 • kriadi
  Daŭre, ripete krii: la reĝo kriadis laŭte: Mia filo Abŝalom, Abŝalom, mia filo! (X); kia kriado kaj tumulto! (Z); se iu ŝtopas sian orelon kontraŭ kriado de malriĉulo [...] (X); ilia kriado pro la laboroj venis supren al Dio (X).
 • kriegi
  Tre forte krii: kiel kriego de leono (X).
  bleki, hurli, muĝi, ululi.
 • *kriema
  Havanta inklinon al kriado: kriema infano.
 • krieti
  Krii per alta, tranĉa voĉo.
  jelpi, kriĉi.
 • kriisto
  1. Iu, kiu ofte krias: 'Silentu, kriisto!' ŝi diris (Z) (al la kanario); la nigra kriisto (korvo) hodiaŭ senĉese nin timigas (Z).
  1. Iu, kiu per kriado anoncas aŭ reklamas en la stratoj.
 • *ekkrii
  Elparoli per krio: 'hu!' li ekkriis (Z); 'Ho, ĉielo', ekkriis la patrino (Z); ekkrioj de admiro; ekkria signo (= krisigno).
 • elkrii (tr)
  Tute laŭte proklami: la koro de malsaĝuloj elkrias malsaĝecon (X).
 • postkrii (ntr)
  Per krioj voki: postkrii al iu (Z).
 • prikrii (tr)
  Reklami per kriado: prikrii gazeton.
 • batalkrio, militkrio
  Difinita krio, iam ĵetata de la soldatoj de iu lando aŭ armeo komence de la batalo, kaj iufoje enskribita sur la standardoj aŭ blazonoj.
 • ĝojkrii (ntr)
  Evidentigi sian ĝojon per krioj: en la vinberĝardenoj oni ne kantas nek ĝojkrias, la ĝojojn Mi ĉesigis (X).
  jubili.
 • kokokrii (ntr)
  Kokeriki.
 • plorkrii (ntr)
  Evidentigi sian doloron per krioj: 'Aj! aj! en tia okazo ili neniam plu revenos' plorkriis la patrino (Z); plorkrioj, kiuj sonis el la forbruligitaj urboj (Z).
  gemi.

  krii


  aklami.aplaŭdibabili.bleki.boji.ĉirpi.eksklami.ĝemi.hui.hupi.hurli.kluki.kolerikorni.kriaĉi.krikanti.kviviti.pepi.proklami.rukuli.sibli.trili.
  akre.per la tuta gorĝo.plejgorĝe.plejlaŭte.raŭkige.senspirige.stride.surdige.trapike.
  voki.

  Iel rilatitaj:

  aha! aj! aklamx aplaŭdx babilx bis! bojx brux kiel kio kolerx laŭtx parolx surdx teatrx vokx