anarkio

[ filozofi o] Ideal a stato de harmoni aj homaj rilatoj, liberigitaj disde hierarki a regado: anarkio estas ĝuste ord o.
[ politik o] Socipolitika idearo, strebanta al individua libereco, federisma asoci iĝo k al forigo de ĉia subpremado, ekspluatado k ŝtata regado: 'Nek di o, nek mastro!' estis la devizo de la romantika periodo de anarkio
Plena manko de ordo k organiz ado (Vd anarĥi o).
 • anarkia
  Rilata al anarkio: anarkiaj doktrinoj.
 • anarkiismo
  Anarkio 2; tuto de la anarkitendencaj doktrinoj k movadoj.
  anarki-sindikatismo. [VIDU] federismo, individuismo, komunismo, socialismo.
 • anarkiisto
  Adepto de anarkiismo.
  liberecano.

  Esprimoj:  Kelkaj kunmetaĵoj:  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto:  Rilatitaj vortoj:  Eble rilatitaj: