ŝvito

ŝvit/o (Z)

 1. [BIOLOGIO] Akveca, senkolora, salgusta likvo, sekreciata de subhaŭtaj glandoj (ŝvitglandoj), elfluetanta el la haŭtoporoj: ili rakontis al li tiom multe, ke la ŝvito fluis de lia frunto (Z); (f) oni devas manĝi sian panon en ŝvito de sia vizaĝo (Z); kiam ni povos iam deviŝi la ŝviton de niaj fruntoj (Z) (kiam la tasko estos finita).
 1. ĉia likvo, kiu eliĝas el io same kiel ŝvito.
  eksudaĵo.
 • ŝvita
  1. Rilata al ŝvito: ŝvita febro (miliara febro); ŝvitaj gutoj; (f) ideo, kiu ĝis nun ŝvite gutadis, per unu fojo disverŝiĝas en la mondon simile al maro (Z).
  1. Kovrita de ŝvito: ŝvita frunto; ŝvite farita verko.
 • ŝviti (ntr)
  1. Eligi ŝviton tra la poroj de la haŭto: ŝviti de varmego (B), de angoro.
  1. (f) Eligi el si malrapide kaj gutete likvon: la ventkoko ŝvitas per verdigro (Z); la pinoj ŝvitis per rezino; la muroj ŝvitas de malsekeco; en la temploj afliktita ploras ebur' kaj bronzo ŝvitas.
   liki, filtriĝi.
  1. (f) Labori kun granda peno: sange ŝviti super tasko; li ŝvitas ankoraŭ super la alfabeton; kiu ŝvitas, tiu profitas (Z); pli bone estas ŝviti ol tremi (Z) (de malvarmo).
 • ŝvitado
  Ago de iu, io ŝvitanta.
 • ŝvitegi
  Forte ŝviti.
 • ŝvitejo
  ĉambro en banejo kun tia varmo, ke la uzantoj abunde ŝvitas.
 • ŝviteta
  Duonmalseka pro malforta ŝvito: en somero li havas ĉiam ŝvitetajn manojn.
 • ŝvitiga
  1. [MEDICINO] Tia, ke ĝi estigas ŝvitadon: ŝvitiga medikamento; ŝvitiga malsano.
  1. Tre peniga: ŝvitiga problemo, entrepreno.
 • ŝvitiĝi
  1. = filtriĝi.
  1. = elŝvitiĝi.
 • elŝviti
  (pp humida solido): pino elŝvitas rezinon; (f) ĉiuj ĉi ŝtonoj elŝvitas suferon.
 • elŝvitiĝi
  (pp likvo) Eliĝi, kvazaŭ ŝvito: malsekeco elŝvitiĝas el ĉiuj muroj de tiu domaĉo; rezino elŝvitiĝas el pino; sango iafoje elŝvitiĝas tra poroj de haŭto.
  eksudi.
 • elŝvitaĵo
  Likvo elŝvitiĝanta aŭ elŝvitiĝinta.
 • traŝvitiĝi
  (pp likvo) Pasi tra la parieto de la entenanta ujo.

  ŝvito


  Iel rilatitaj:

  akvx banx ekskrementoj flux haŭtx korpx laborx penx saŭnx timx