tordi

*tord/i (tr)

 1. Turni teksaĵon aŭ flekseblan objekton per ĝiaj ekstremoj en reciproke kontraŭaj direktoj: tordi fadenojn; tordi siajn harojn en longan plektaĵon; tordi vergon en la manoj; tordi siajn lipharojn en pinton; (f) la vento tordas la ondojn en akvoturnojn (B). [VIDU] tordelpremi.
 1. [TEKNIKOJ] Elfari, volvante la erojn unu ĉirkaŭ la alia, kaj tordante la tutaĵon: tordi kablon, draton de altrezistaj rezistiloj; tordi ŝnurojn el sablo (Z) (fari senutilan penon).
  ŝpini.
 1. (f) Misformi aŭ difekti, tordante: li tordis al si la piedon; malice la knabo tordis la brakon de sia najbaro; arbo tordita de la vento; ili sin tordas kiel naskantino (X); ne unu hundo lin mordis, ne unu vento lin tordis (Z); tordi la buŝon (en signo de malŝato); tordi la leĝon (ĝin intence misinterpreti).
 • tordo
  1. Ago de iu, kiu tordas, kaj rezulto de tiu ago.
  1. [FIZIKO] Streĉo, kiu tordas korpon: rezisto de akso al tordo.
   flekso, kunpremo, tiro, tondo.
 • torda
  Tia, ke ĝi prezentas tordo (j)n: torda fadeno, drato; torda kolono.
 • tordaĵo
  Fadenfasko aŭ franĝo helice tordita, kaj pli speciale [TEKSINDUSTRIO] [ARKITEKTURO] similforma ornamaĵo.
 • tordeco
  1. Stato de io tordita.
  1. [MATEMATIKO] (pp spaca kurbo) Grando mezuranta, kiom devias la kurbo de ebena kurbo.
   kurbeco.
 • tordilo
  Bastoneto aŭ ilo, servanta por tordi fadenojn aŭ dratojn.
 • tordiĝi
  Iĝi tordita: (f) tordiĝi kiel serpento; lia vizaĝo rigidiĝis en terura tordiĝo (Z).
 • tordometro
  [TEKNIKOJ] Aranĝaĵo por mezuri la gradon de tordo ĉe dratoj, fadenoj ks.
 • distordi
  Misformi per tordo: lenso distordas la bildojn ĉe la randoj, distordita prezento de la faktoj.
 • distordo
  [FIZIKO] ŝanĝiĝo de la origine regula formo de ondo aŭ de perioda fenomeno dum ĝia propagiĝo.
 • eltordi
  1. Eligi, tordante: eltordi akvon el viŝtuko.
   premtordi, vringi.
  1. (f) Akiri per minaco aŭ turmento: eltordi el iu sekreton, konfeson.
 • fortordi
  1. Distordi: fortordi ŝlosilon en difektita seruro; (f) fortordi la veron.
  1. Tordorompi: la pastro alportu (la turton) al la altaro kaj fortordu ĝian kapon (X).
 • maltordi
  Fari la movojn inversajn al tiuj, per kiuj oni tordis fadenon, ŝnuron ks.
 • artiktordo
  Perforta disstreĉo de la artikaj ligamentoj.
 • ebentordi
  Tordi ebenan platon laŭ ia akso.
 • ebentordiĝo
  [TEKNIKOJ] (pp panelo, pordo ks) Misformiĝo, kaŭzita de malsekeco aŭ malbonkvalito de la ligno.
 • koltordiĝo
  [VIDU] Tortikolo.
 • kuntordi
  Turni kune du aŭ plurajn fadenojn aŭ fadenformaj aĵoj.
  plekti.
 • koltordulo
  ĵingo.
 • ligtordo
  [KUIRARTO] Speciala nodo, kiu dividas kolbasojn faritajn el unu intesto kaj kiu estiĝas per tordado, ofte fiksita per metala krampo.
 • premtordi (Z)
  Senakvigi per premado kaj tordado: premtordi tolaĵon (SIN. vringi).
 • streĉtordi
  Streĉi per torda movo: streĉtordi risorton (Z).

  tordi


  Iel rilatitaj:

  baraktx krurx laborx piedx verx ŝtofx