plenumi


Esprimoj:

Multe komencite, malmulte plenumite.
P
lenumi siantaskon, oficon. plenumiordonon, promeson, komision, devon, ŝuldonZ.
P
lenumi (obei, observi) leĝonZ, instruon, konsilon.
Plenumi la peton, la dezironZ,
ian bezonon, la mendon de iuZ.
Tio perfekte plenumasĉiujn miajn revojnB, tiujn postulojn.
Lingvo plenumas sian difinon nurtiam, se tiuj uzas ĝin severe egaleZ.
D
um la milito esp., malgraŭ tre malfavorajkondiĉoj, plenumis sian grandegandestinon rilate la homaron. 
Mi volonte plenumis lian deziron.

Plen
umi laboron, batalon, rolon, kantonZ,
dancon.
S
ekretario plenumasla korespondadonZ.
L
a plenumado deplej diversaj gestojZ.


Kelkaj kunmetaĵoj:

plenumado, plenumkomitato, plenumiĝi


Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto:

efektivigi
entrepreni
obei
observi
fari

Rilatitaj:


Iel rilatitaj:

efektivx entreprenx farx obex observx partoprenx