astreo

[botaniko] G. (Astraeus el astreacoj el gasteromicetoj) de fungoj, aspektantaj kiel geastroj, kies ekstera parieto de bazidiujo humidastate stelforme sterniĝas k sekastate bule fermiĝas ĉirkaŭ la interna parieto; 2 sp-oj, tre disvastiĝintaj, el kiuj A. ĥzgrometricus; unu el la tersteloj.
geastro. himenomicetoj

Eble rilatitaj: