armilario

[botaniko] G. (Armillaria el trikolomacoj) de ombrel·fungoj kun iom dekuraj lamenoj, sen stipingo, plejparte kun ringo; kosmopolita g. de ĉ. 40 sp-oj, i.a. la miela armilario (A. mellea), mielkolora, manĝebla, parazita al la radikoj de arboj per rizomorfoj.

Iel rilatitaj:

fungx ombrelx