aktino

[ kemio] Fadenforma proteino de multaj eŭkariotaj ĉeloj, tre abunda en la muskoloj, rolanta en la ĉelmoviĝoj, i.a. en la muskola kontrahiĝo k la moviĝo de la flageloj.
miozino, mikrofilamento.

[kemio] (pp lumradio) Kemie aktiva, i.a. influanta la impresiĝemajn filmojn. aktinometro
[meteorologio] Instrumento, por mezuri la intenson de la sunradiado.

Esprimoj:Kelkaj kunmetaĵoj:Vortoj uzitaj en la sama kunteksto:Rilatitaj vortoj:Eble rilatitaj:

krurx, piedx,