deci-

deci/

[ SCIENCOJ] Prefikso , uzata antaŭ unuoj k signifanta 'dekono' (10-¹); simb.: d: decibelo, decigramo (2), decilitro (2), decimetro (2).
dek

Eble rilatitaj: