konio

koni/o

[BOTANIKO] G. (Conium el apiacoj) de venenaj, dujaraj herboj kun folioj 1-4-oble plume dividaj kaj kun umbeloj el multaj, blankaj, kvazaŭ sensepalaj floroj; 6 sp-oj el Eŭropo, Azio kaj N kaj S Afriko.
 • makulakonio
  Sp. de konio (C. maculatum) treege venena, senhara, kun stara, kava, ruĝe makula tigo. SIN. granda cikuto.
  cikuto, etuzo. [VIDU] koniino.

  konio


  Iel rilatitaj:

  apix cikutx legomx