buĉi

(tr)
 1. [ RELIGIO] mortigi kiel oferon al diaĵo: la izraelidoj alkonduku siajn buĉotojn k ili buĉu ilin kiel pacoferon al la eternulo (x); unu buĉas bovon, alia mortigas homon (x); abraham prenis la tranĉilon, por buĉi sian filon (x); la nigraj kokoj, kiujn la oferpastro devis buĉi (z).
 1. mortigi bruton por homa nutrado: se iu ŝtelos bovon aŭ ŝafon k buĉos ĝin [...] (X); en la vilaĝo estis buĉate ĉiun vendredon; ĉu mi prenu mian viandon, kiun mi buĉigis por miaj tondantoj, k mi donu tion al homoj? (X).
  buĉoviando, ŝoĥti.
 1. Neleĝe, kruele mortigi: ili prenis la filojn de la reĝo k buĉis ilin, sepdek homojn, k metis iliajn kapojn en korbon k sendis al li (X); buĉas la lupo, oni ankaŭ ĝin buĉos (Z); (f) virina lango buĉas sen sango (Z).
  murdi.
 • buĉ (ad)o
  Ago de buĉanto: li tuj iras post ŝi, kiel bovo iras al la buĉo (X); li faris inter la Sirianoj grandan buĉon (X); granda sangobano, kiun oni nomis la unua buĉado de la Hebreoj (Z).
 • buĉaĵo
  [KUIRARTO] Manĝaĵo el buĉita 2 besto (kontraste al ĉasita).
 • buĉejo
  1. Loko kie oni buĉas la brutojn.
  1. Loko kie okazis kruela eksterma batalo.
 • buĉisto
  1. Tiu, kiu metie buĉas 1 aŭ 2: rita buĉisto de sinagogo.
  1. (En la malgrandaj urbetoj k vilaĝoj) Viandisto: ĉe la bakisto, ĉe la buĉisto, ĉe la tajloro (Z).
  1. Murdisto: min la dioj faris ja buĉisto, devigis min mortigi mian patrinon (Z).
  1. (f) Sangavida homo: vi ne estas armeestro, vi estas buĉisto!
 • amasbuĉi
  Sendiference buĉadi multajn homojn: La hitleranoj organizis amasbuĉadon de la judoj.
  hekatombo, masakri.
 • oferbuĉi (Z) = buĉi 1.
  buĉx

  buĉx

  Bildvortaro

  248 : Buĉejo


  248-01 -24 : buĉejo
  248-01 : buĉisto
  248-02 : buĉbruto
  248-03 : boltopafilo, amneziilo
  248-04 : buĉporko
  248-05 : ostosegilo
  248-06 : buĉhakilo
  248-07 : tranĉhakilo
  248-08 : akriga ŝtalo
  248-09 : buĉista tranĉilo
  248-10 : piktranĉilo
  248-11 : senhaŭtiga tranĉilo
  248-12 : tranĉilingo
  248-13 : amnezia pafbolto
  248-14 : patronoj
  248-15 : ellasilo
  248-16 -19 : elektra amneziilo
  248-17 : elektrodo
  248-18 : fidro, konekta kablo
  248-19 : manŝirmilo
  248-20 : dispartiga segilo por porciigo de viando
  248-21 -24 : fridejo
  248-21 : viandohoko
  248-22 : bovokvarono
  248-23 : porkoduono
  248-24 : kontrolstampo de viandoinspektoro
  249-01 -13 : bovidaĵoj
  249-01 : femuro kun kruro
  249-02 : ventro
  249-03 : ripaĵo (se rostita: bovida kotleto)
  249-04 : brusto
  249-05 : ŝultro kun kruro
  249-06 : kolo
  249-07 : fileo (bovida fileo)
  249-08 : antaŭa kruro
  249-09 : ŝultro
  249-10 : malantaŭa kruro
  249-11 : nukso
  249-12 : frikanda peco
  249-13 : interna femuraĵo
  249-14 -37 : bovaĵo
  249-14 : femuro kun kruro
  249-15 -16 : maldikaj flankaĵoj
  249-15 : vianda flankaĵo
  249-16 : osta flankaĵo
  249-17 : lumbaĵo
  249-18 : posta ripaĵo
  249-19 : antaŭa ripaĵo
  249-20 : kolo
  249-21 : brustoripaĵo
  249-22 : ŝultro kun kruro
  249-23 : brusto
  249-24 : fileo
  249-25 : postbrustaĵo
  249-26 : mezbrustaĵo
  249-27 : brustostaĵo
  249-28 : antaŭa kruro
  249-29 : dika ŝultraĵo
  249-30 : skapolaĵo
  249-31 : falsa fileo
  249-32 : interna skapolaĵo
  249-33 : malantaŭa kruro
  249-34 : ĉevosta femuro
  249-35 : rumpo*
  249-36 : ĉeventra femuraĵo
  249-37 : interna femuraĵo
  249-38 -54 : porkaĵo
  249-38 : femuro kun kruro (se preparita: ŝinko kaj ŝinketo)
  249-39 : subventraĵo
  249-40 : dorsa lardo
  249-41 : ventro kun brusto
  249-42 : ŝultro kun antaŭa kruro
  249-43 : kapo
  249-44 : fileo
  249-45 : interna graso
  249-46 : ripaĵo (se rostita kotleto)
  249-47 : kolo
  249-48 : piedo
  249-49 : antaŭa kruro (se preparita: antaŭa ŝinketo)
  249-50 : ŝultraĵo
  249-51 : ŝinkopeco
  249-52 : nukso
  249-53 : ŝinkolardo
  249-54 : interna femuraĵo

  Iel rilatitaj:

  RELIGIO bovx mortx oferx viandx ĉasx