alternativo

 1. Necesa elekto inter du eblaj k ofte kontraŭaj decidoj aŭ proponoj: esti malica aŭ stulta, ni penu eviti tiun alternativon; silenti aŭ morti, jen kia alternativo sin trudis al la surprizita gardostaranto; solvi alternativon (Z).
 1. Alia ebla maniero solvi problemon aŭ plenumi ion.

 • alternativulo
  Ano de alternativa idearo aŭ movado: tiuj alternativuloj, inter ili ofte verduloj [...] (M).
 • alternativa
  1. Rilata al alternativo.
  1. (pp idearo, movado ks) Oponanta al la diversaj aspektoj de la regantaj sociordo k ideologio, aŭ klopodanta agi ekster ili: estigis alternativaj movadoj (M); alternativa medicino.
  1. [ekologio] (pp energio) Proponita por anstataŭi la tradiciajn energifontojn.

 • Eble rilatitaj:

  alix,